Arbeidstimer i måneden

Hjem » Informasjon » Arbeidstimer i måneden
Arbeidstimer i måneden

Hvor mange arbeidstimer er det egentlig i måneden for helt vanlige jobber?

Antall arbeidstimer i måneden finner vi ved å ta utgangspunkt i kalenderen og hvor mange arbeidstimer som vi er pålagt over et år.

Under viser vi deg at vi i gjennomsnitt arbeider 141 timer i en måned. Men tallet varier en god del mellom de ulike månedene. Les hvordan du beregner arbeidstiden.

Hva avgrenser antall arbeidstimer i en måned?

Arbeidsmiljøloven setter grenser for den alminnelige arbeidstiden. Normalarbeidsdagen og normal-arbeidsuken er definert som 9 timer i løpet av 1 døgn og 40 timer i løpet av 7 døgn.

Gjennom tariffavtalen som gjelder mellom partene i arbeidslivet har de fleste fått lavere arbeidsuke.

Derfor har mange en ordinær arbeidstid på 37,5 timer i uken.

I ett år har vi 1695 arbeidstimer. Fordelt på 12 måneder blir det 141 arbeidstimer i måneden i snitt.

Men et gjennomsnitt forteller ikke nødvendigvis hele sannheten.

De aller fleste av oss jobber derfor ikke akkurat 141 timer hver eneste måned. Hvis vi tenker oss at de fleste arbeider 7,5 timer per dag så ville de timene til sammen blitt omtrent 19 arbeidsdager i måneden.

La oss derfor heller se på hvor mange timer vi faktisk arbeider i en vanlig måned.

Eksempel på hvor mange arbeidstimer det er i måneden

Under kan du se et eksempel på tre ulike måneder.

Den øverste viser det maksimale antallet arbeidstimer i måneden. Spesielt på høsten kan vi oppleve slike måneder. Da er det ingen helligdager og vanligvis er det få som ferierer. Selv om reiser på høsten er utrolig bra.

Det midterste linjen viser det minst antallet i en vanlig måned. Slike måneder finner vi også på høsten og de inneholder tre arbeidsdager mindre i måneden enn det maksimale.

Den nederste linjen viser en typisk feriemåned som i juli. Da tar vi gjerne fri hele måned og antallet arbeidsdager blir null.

arbeidstimer i måneden

Det er altså gjennomsnittet for alle de tolv månedene i året som blir til 141 arbeidstimer i måneden.

Det er temmelig uvanlig med akkurat 19 arbeidsdager i en måned. Selv om det kan forekomme i februar eller på våren.

Hvordan kommer man frem til hvor mange arbeidstimer det er i måneden?

Antallet arbeidstimer i måneden utledes fra hvor mange arbeidstimer det er i året.

Antall arbeidstimer i året finner du ved å regne ut fra årets totale dager.

Dager i ett år365
Trekk fra 25 feriedager-25
Trekk fra 104 lørdager og søndager -104
Trekk fra 10 helligdager-10
Sum arbeidsdager i ett år226
Multiplisert med arbeidstid per dagx 7,5
Arbeidstimer i året1 695 timer/år
Delt på 12 måneder141 timer/mnd

Hvor mange arbeidstimer er det i uka?

For en vanlig uke arbeider du 5 dager av 7,5 timer. Det gir 37,5 timer i uka. Noen har lunch inkludert i arbeidstiden, mens andre har ubetalt lunch på toppen av de 7,5 timene.

I en gjennomsnitts uke jobber vi litt mindre. Fordi vi ikke har tatt hensyn til ferie og helligdager.

Husk tallet for antall arbeidstimer i året. Det er hele 1695 timer. Hvis vi deler det på 52 arbeidsuker så får vi 32,5 arbeidstimer i uka.

Det blir omtrent som en fire dagers arbeidsuke. Ville du heller jobbet 4 dager uke hele året, eller jobbet fem dager med en lang ferie på sommeren?

Oppsummering om arbeidstimer i måneden

Arbeidsmiljøloven setter begrensninger for arbeidstiden i løpet av enkeltdager, uker, måneder og år.

Selv om arbeidsuker på 40 timer er en fullt tillatt og normalt for mange, har tariffavtaler gjort at de fleste står oppført med 37,5 timer arbeid hver uke.

De fleste av oss arbeider ikke like lenge hver eneste uke. Vi har ferier, helligdager og fleksibel arbeidstid.

Dermed hoper noen uker og måneder seg opp med mye arbeid, mens andre måneder arbeider vi lite eller nesten ingenting.

Eksempler på det siste er april, mai og juli hvor kombinasjoner av ferie og helligdager gjør at antall arbeidstimer i måneden blir svært lavt.

Gjennomsnittlig antall arbeidstimer i alle årets måneder er 141 timer.

Vil du lese mer om arbeid og livsstil?

Vi vil spesielt anbefale disse artiklene innenfor samme tema:

Hvordan foretrekker du å jobbe? Litt hver dag, eller klumpet sammen i perioder og turnus?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.