Børskrakk! Hva gjør jeg?

Hjem » Tjene penger » Børskrakk! Hva gjør jeg?

børskrakk

Bør du investere i fond i mens vi er midt i et børskrakk?

Hvordan kan du egentlig vite når børskrakket er over og markedene faktisk vil stige igjen?

Vi ser på hvilke muligheter som finnes i børskrakk.

Hva er et børskrakk?

Et børskrakk er vanligvis definert som et fall på børsen på minst 20%. Det er steget over en korreksjon som blir omtalt å være mellom 10 og 20%.

De siste årene har det blitt vanligere at pressen omtaler nedganger på 2-3% som både krakk, stup og korreksjon. Det gjør vi ikke her, denne artikkelen handler om store krakk.

Det mest kjente børskrakk er fra 1929 da børsene i USA brått gikk helt i kjelleren. Formuer gikk tapt, men nye ble skapt i etterkant.

De senere år har børskrakket i dot.com boblen rundt årtusenskiftet ofte blitt trukket frem som sammenligning. Senere fikk vi finanskrisen i 2008 og ikke minst Covid børskrakket i 2020.

Hva er lurt å gjøre når det er børskrakk?

Det aller beste er hvis man kan forutsi når krakket kommer. Da kan du selge andelene før krakket,. Så sitte på sidelinjen en stund, før du kjøper deg inn igjen til en sterkt rabatt.

Hvis du selger for 100 kroner, markedene faller så 30% og du kjøper deg inn igjen der, så har du tjent 42% når markedene er tilbake der de var før krakket.

Problemet med denne teorien er at den er vanskelig å gjennomføre.

Ha en plan for børskrakk

Uansett hva du velger å gjøre er det lurt å lage en plan mens tidene er gode. Det er nemlig veldig vanskelig å være rasjonell mens børsene raser og du kan se titusener forsvinne hver eneste dag eller uke.

Hvis du derimot har en plan kan du glede deg over situasjonen. Planen kan være enkel. Fordi du uansett ikke har bruk for pengene før i 2030 eller kanskje enda senere.

Et veldig enkelt eksempel på en plan kan være denne:

Når børsene faller så skal jeg benytte anledningen til å doble kjøpene mine for hver 8% de faller fra toppen.

Planene må være robuste. Hvis aktiva faller 80-90% vil en slik strategi med økt kjøp være korteste veien til ruin. Det er derfor helt avgjørende hvor sikre de aktiva som du kjøper er.

Ikke lag planer mens børsen enten går veldig bra eller veldig dårlig. Da er det lett for å bli revet med enten den ene eller andre veien. Både det å ta for stor og det å ta for liten risiko kan redusere formuen din betydelig på sikt.

Bør du høre på ekspertenes advarsler om børskrakk?

Det finnes utallige eksperter som advarer mot børskrakk. Skulle du hørt på alle så ville du ikke fått tid til å være investert i markedene.

Advarslene kommer nemlig hele tiden. De siste 10 årene har det vært kontinuerlig snakk om at markedene er for høyt priset og at børskrakk er nært forestående. Men sannheten er at markedene har dundret oppover.

Så selv om ekspertene noen gagner vil få rett, så er det ingen vinnende strategi å høre på dem.

Det veldig kjedelig å stå på sidelinjen når markedene skyter oppover uke etter uke og sosiale medier flommer over av folk som poster om at porteføljen er på “all time high”.

Like kjedelig er det når du gir opp og tenker at du ikke orker vente på de gode prisene lenger. Med en gang du investerer raser prisene.

Da risikerer du å tape en god del penger kort tid etter investering. For en som investerer for første gang kan det drepe interessen. Selv for erfarne investorer er det kjedelig.

Korrelasjon og kausalitet

Ekspertene som forteller om når børskrakk skal oppstå viser ofte til diagrammer og grafer.

Det velges ut en variabel og man ser at det har vært et samsvar mellom den variabelen og børskrakk. Så sammenlignes historikken med dagens situasjon. Oppskriften er enkel. Hvis variablene igjen nærmerer seg tidligere nivåer, så ropes det selg.

Twitter er full av slik enkle uvitenskapelige analyser.

Men er det riktig? Fordi noe har skjedd samtidig, så trenger hendelsene eller variablene overhodet ikke å ha en påvirkningskraft på hverandre.

Du kan helt sikkert finne en variabel som korrelerer med pølseprisene i Oslo uten at den har det minste med verken pølser eller Oslo å gjøre. I slike tilfeller er sammenhengene tilfeldige. Det er ingen årsakssammenheng.

Den er en sammenheng mellom høyden på sentralbanksjefer i USA og renten som de setter. Men det er helt sikkert ingen årsakssammenheng.

Så når ekspertene graver frem en variabel som de mener predikerer kraftige fall i aksjemarkedet, så stemmer ikke nødvendigvis det. For det første, så føres det aldri bevis for årsakssammenheng. For den andre så kan det være andre variabler som har vært av og på og dermed skapt ulike vilkår for målingene.

Menneskers psyke og kollektive handlinger er ikke statisk. Kulturen vår er dynamisk og vi endrer vår oppfatning og handling. Det samme er være økonomiske modeller og finans og pengepolitikken våre politikere styrer etter.

Dette gjør at selv om CAPE, inverterte renter, inflasjon, pengemengde eller andre variabler predikerer noe på et enkelt diagram, så er det en helt annen sak å føre bevis for årsakssammenhengen. Ekspertene velger ut en parameter som støtter sitt syn og tar ikke høyde for at det hele kan være tilfeldigheter.

Sitte stille i båten når det er børskrakk

Alternativet er å ikke bry seg om hvordan markedene går. Kort sagt ikke bry seg om verken nyheter eller spådommer. Sett opp en spareavtale og la den gå jevnt og trutt.

Aldri gruble over når og hvordan investere. Enten markedene er høyt priset, eller lavt, så legger du de samme tusenlappene i ditt globale indeksfond hver måned.

De feste gjør det nok best ved å følge denne strategien. Tid i markedet er bedre enn å forsøke å time markedet.

Grafen under fra KLP global indeks IV viser dette greit. Til tross for store svingninger, så er 1 000 kroner for fem år siden blitt til 1 800 kroner i dag. Og om 5 nye år er de trolig over 2 000 kroner.

Det beste av alt er at de som har fått denne enormt gode avkastningen har gjort det uten grubling og timevis med analyser. De har kun kjøpt noen andeler i aksjefond og ventet seg gjennom vekst og børskrakk.

Håpe på et børskrakk – kalkulert risiko

En tredje vei er å forsøke å time markedet. Litt og noen ganger. Prøve å unngå store børsfall. Du trenger heller ikke forsøke hver gang, men kanskje de gangene noe ekstraordinært skjer og når du sitter på litt interessant kunnskap.

Denne illustrasjonen fra Odin viser hvor mye som skal til for å ta igjen det tapte ved børskrakk. Eksempel: Hvis markedet faller 40% så trenger det å stige 67% for å ta igjen det tapte. Med vekst på 6% per år vil det ta hele 12 år før markedet er tilbake og du har fått pengene dine igjen.

Oversikten viser at det finnes store muligheter i børskrakk.

Hvis du har penger tilgjengelig når børsene faller så kan du danne grunnlaget for en formue som ellers ville tatt veldig mange flere år å bygge opp.

Å stå utenfor markedet en stund vil ikke føre til veldig store endringer. Ja du taper gjerne noen få prosenter. Men hvis du gjør det i en tid hvor usikkerheten er enorm, så kan det være riktig. Vi så nettopp net ved Covid-19.

Husk på at mange av de som i dag nyter økonomisk frihet, og deler historiene sine i sosiale medier, skapte formuen sin etter børskrakket i 2008.

Selv om markedene faller globalt 30% så kan det regionalt eller i sektorer falle langt mer. I 2021 og 2022 falt teknologisektoren mye. Mange selskaper har falt 60-80%. Treffer man riktig på at noen av disse skal tilbake igjen så kan det skapes store formuer. Husk at også Amazon falt over 90% i dot.com børskrakket.

Hvordan jeg tjente mye penger på Covid-19

Jeg var veldig heldig da Covid-19 rammet verden.

Rett før markedene krakket fikk jeg solgt meg ut til gode priser. Da markedene nådde bunnen kjøpte jeg tilbake det aller meste.

Som du kan se av min investeringsportefølje så tjente jeg mye mer enn vanlig i den perioden.

Årsaken var at jeg hadde spesialkunnskap knyttet til Kina og hvordan saker diskuteres og besluttes der. Årsaken er at jeg har bodd i Kina. Det var umulig å forutsi børskrakket, men det var mulig å bli såpass urolig at jeg ville selge mine aksjefond. Jeg innså kjapt at mangelen på informasjon og deretter knallharde tiltak betød at ette var noe helt spesielt. Mangel på info skyldes at problemet ble håndtert og diskutert i sentralkomiteen. Tiltakene et bevis på at de, selv etter 30 dagers tenketid, tok viruset på aller største alvor. Da visste jeg at dette var alvorlig.

Oppsummeringen etter børskrakket 2020 viste at jeg forkortet min reise til økonomisk uavhengighet med mellom 3 og 4 år på grunn av min tolkning av håndteringen av situasjonen i Wuhan mot slutten av 2019 og starten av 2020.

Det er derfor noe i det kinesiske ordtaket om at i enhver krise ligger det muligheter!

Her finner du flere innlegg som kulminerer i historien om Covid-19 krakket.

Oppsummering

Børskrakk er noe av det mest utfordrende for både nye og erfarne investorer. Det er svært vanskelig å vite på forhånd hva som er riktig å gjøre når markedene faller.

Hvis du klarer å treffe noen riktige beslutninger før fallet så kan det skape forumer som det ellers ville tatt årevis med jobb å skape.

Likevel er det en grunn til at de fleste anbefaler at man skal sitte stille i båten og la kriser komme og gå mens man uavbrutt skyter penger inn i aksjefond hver måned med fast spareavtale.

Det sparer deg for mye grubling og mange sorger. Dessuten har metoden i flere tiår vist seg å være en veldig god oppskrift på å bygge formue.

Det er ikke uten grunn at det jevnt over er de passive investorene med bare indeksfond og veldig få handler som på gruppenivå gjør det best som investorer.

Vil lese mer om å utnytte markedet og tjene mer penger?

Vi har samlet våre artikler om å tjene penger.

Utover det så anbefaler vi disse artiklene:

Hva er din strategi ved børskrakk? Fortell gjerne om hvordan du rigger deg for børskrakk i kommentarfeltet under.

You may also like...

2 Responses

  1. Torbjørn Enger says:

    Hei. Et alternativ er å ha en strategi for å komme deg ut når det begynner å falle. Feks så ville den enkle strategien av å være inne når osebx er over sitt 365dagers snitt og å være ute når den er under dette snittet gitt deg 650% avkastning fra 1997 til idag mot index sin 448% avkastning i samme tidsrom. Dette er inkludert kurtasje og spread på produktet obxednb som du ville handlet for hver handel. i tillegg ville du aldri vært mer ned enn ca 15% i porteføljen. Noe å tenke på :-).

    • Flerepenger says:

      Godt tips! Jeg har vært inne på tanket og så vidt jeg husker hadde Karl Oscar Strøm et meget godt innlegg om akkurat dette som tok for seg hvor få involveringer man faktisk trengte gjøre med en slik strategi. Jeg skal definitivt ha det i tankene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.