Hva får en butikkmedarbeider i lønn [I 2023]?

Hjem » Tjene penger » Hva får en butikkmedarbeider i lønn [I 2023]?

Det er helt avgjørende for elever og studenter at lønn som butikkmedarbeider er konkurransedyktig med timelønn og årslønn i tilsvarende yrker.

For mange unge er det å jobbe i butikk den første erfaringen med arbeidslivet, men det er ikke det eneste alternativet.

Vi viser hvilken lønn du kan forvente å få som butikkmedarbeider og hvordan du kan utnytte erfaringen fra butikken best mulig.

Du blir en svært ettertraktet butikkmedarbeider og lærer mye til bruk senere om du utnytter alle muligheter for læring og utvikling som jobben gir!

Hva får en butikkmedarbeider i lønn?

Vi har ikke egentlig ikke minstelønn i Norge, men mange arbeidsforhold er regulert av tariffavtaler. Det er veldig vanlig at startlønnen for en butikkmedarbeider ligger på det laveste som tariffavtalen tillater.

For en butikkmedarbeider under 18 år ligger lønn ofte enda litt lavere. At en ung butikkmedarbeider sin lønn er på 20% under tariff er slett ikke uvanlig.

For 2022, som er de siste tallene vi har lå minstesatsen for unge under 18 år på 121 kroner i timen.

Gjennomsnittet for lønn til en butikkmedarbeider er mellom 350 000 og 450 000 kroner per år.

Tariffavtalen for 2023 blir først klar på sommer/høst.

[Annonse] Ferien er bare noen timer unna. Spar penger ved å sammenligne priser fra flere aktører. Da strekker lønnen lenger og du får mer for pengene. Med Trivago kan du spare i gjennomsnitt 35 prosent på samme hotellrom, i samme by!

Har vi minste lønn i Norge?

Vi skrev over at vi ikke har minstelønn i Norge, og det er egentlig riktig. Men, det finnes likevel unntak. Og i dette tilfellet er dette noen bransjer som er veldig sterkt preget av utenlands arbeidsinnvandring.

For å beskytte de ansatte i disse ni bransjene, så har man sett seg nødt til å innføre noen som kalles allmenngjort minstelønn. Denne skal sikre et visst minimum og hindre at uvitende arbeidere blir utnyttet i et land hvor de verken kjenner lovverk eller språk. De ni bransjene hvor allmenngjort minstelønn er innført er disse:

 • Renhold
 • Overnatting, servering og catering
 • Skips- og verftsindustrien
 • Jordbruk og gartnerier
 • Fiskeindustribedrifter
 • Elektro
 • Godstransport på vei
 • Persontransport med turbil

Du kan lese mer om ordningen her.

Hvorfor er ikke tallene for lønn helt like?

Det vanligste stedet å starte for en butikkmedarbeider er i en dagligvarebutikk. Men som vi skal se så er det et stort spenn innenfor bransjen. Mulighetene er mange.

Årsaken til at tallene varierer er at butikkene og bransjene lønner litt ulikt. Tallene er oppgitt i bruttolønn og er basert på ett årsverk. Vet du forresten hvor mange timer det er i et årsverk?

En ung student uten erfaring må dessverre regne med lavere lønn som butikkmedarbeider enn summene beskrevet over. En som har lang erfaring og jobber i en bedre betalt butikk kan tjene over gjennomsnittet.

Månedslønnen til en ung voksen som får sin første jobb som butikkmedarbeider, vil ofte ligge mellom 25 000 og 32 000 per måned. Etter skatt gir det omtrent 20 000 utbetalt i nettolønn.

Alle detaljene finner du i denne lenken fra Virke. Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen

Hva lærer du som butikkmedarbeider?

For mange er butikkmedarbeider den første jobben som krever at man fullt og helt er omsluttet av arbeidslivets regelverk.

Med regelverk følger både rettigheter og plikter.

Å være ansatt i en butikk er både nyttig og lærerikt. Men det passer ikke for alle. Mange kan ha godt av å oppleve noen måneder i butikk som heltid eller deltid før de velger videre utdanning.

Erfaring innen salg og service er nemlig lærerikt og gir perspektiver på hvordan dagen er i en anstrengende jobb med mange henvendelser fra kunder og mye støy. Disse erfaringene kan du ta med deg når du skal sikte deg inn på studier og et fremtidig yrke som du ønsker å jobbe i over flere år.

Erfaringen gjør det lettere å forstå hvorfor det er så viktig å velge et godt betalt yrke med moderat stress og god livskvalitet.

Du lærer mye mer enn å skanne og fylle på varer

I tillegg til den faglige delen av arbeidet som butikkmedarbeider, så lærer du mye mer. Blant annet hvordan du skal forholde deg til kolleger og ledelse. Dessuten får du erfaring med arbeidslivets regelverk. Helligdager, tillegg, ubekvem arbeidstid og ferieloven. Du vil snarlig oppdage at lønn som butikkmedarbeider også henger sammen med hvilke vakter du tar.

Du lærer også å forholde deg til arbeidstid, fleksibilitet, punktlighet og pålegg fra ledelsen. Men også om rettigheter du har som ansatt. Rettighetene skal beskytte deg mot farlige og uønskede situasjoner. Samt sikre deg en rettferdig lønn i henhold til tariff.

Men ikke glem hva som er viktigst i en butikk

Service, lojalitet og gode relasjoner med kunder, dine ledere og kolleger er nøkkelen til å lykkes.

For mange vil jobben som butikkmedarbeider bety at du på en eller annen måte er en selger.

Det er kanskje rart å tenke på mellom hyllene på et supermarked, men du er fortsatt en selger. Du gir anbefalinger og du kontrollerer tilgjengeligheten til produkter. Tilslutt tar du betalt for varene. 

Hvordan kan du få mer i lønn som butikkmedarbeider?

Når du skal ta noen steg videre fra den første jobben i butikk så kan det være lurt å tilegne seg spesialisert kunnskap.

En som fyller på varer i hyllene er lett å erstatte. Hvis det er alt du lærer deg vil lønnen som butikkmedarbeider forbli lav.

Litt færre butikkmedarbeidere kan stå i kassen.

Enda færre har kompetanse på ferskvarene av kjøtt eller fisk. Når færre har kompetanse betyr det større muligheter for de som har!

Hvis du skaffer deg ekstra kompetanse så stiller du også sterkere hvis du for eksempel flytter. Eller hvis du bytter til en ny jobb i en annen butikk.

Butikken får gjerne 50 søkere med erfaring til den utlyste stillingen som butikkmedarbeider. Men kanskje bare én av søkerne har stått i fiskedisken. Da blir du lett vinneren i søknadsrunden og kan kanskje til og med forhandle frem litt bedre lønn som butikkmedarbeider med ekstra erfaring.

Det samme gjelder for alle andre typer bransjer. Spesialisering og evnen til å lære noe som ikke alle andre kan gir deg bedre lønnsbetingelser.

Derfor er det lurt om du samler mye kunnskap om noe som ikke alle kan. Det gir muligheter for økt lønn som butikkmedarbeider.

Hvis du havner i en forhandlingssituasjon om lønn så husk at det nesten alltid lønner seg å komme med kravet før motparten gjør det.

Butikkmedarbeider er mer enn lønn. Det er også et springbrett!

Det er lurt å gjøre absolutt det maksimale ut av jobben som butikkmedarbeider. Du har en unik fordel i den jobben som ikke alle tenker over.

Det er at du blir eksponert for utrolig mange kunder hver dag.

Det kan du utnytte til å bli en utrolig god menneskekjenner. Legg derfor merke til hvordan folk reagerer med kroppsspråket. For eksempel når du anbefaler visse varer over andre.

Se hvordan de agerer i diskusjoner og hvilket ansiktsuttrykk de har når de liker eller misliker et forslag eller produkt. 

Alt dette er opplysninger som kommer veldig godt med i mange sammenhenger.

For eksempel hvis du får deg en jobb som selger med provisjon i en bransje som betaler godt.

Da har du allerede et stort forsprang på det som dine kolleger vil bruker lang tid på å lære seg.

Du vil kunne lese når kundene virkelig er interessert. Og benytte det i forhandlinger om pris. Motsatt så vil du vite hvem som er litt interessert og hvem som er så lite interessert at du ikke bør bruke tid på dem.

butikkmedarbeider lønn

Hvordan kan du bruke det du lærte som butikkmedarbeider?

Lærdommen fra jobben som butikkmedarbeider vil ha stor betydning i mange viktige situasjoner.

Jobbintervju og kjøp av bolig er situasjoner hvor det å lese kroppsspråk er viktig.

Du blir garantert bedre til å holde pokerfjeset ditt når du selv er kjøper av et produkt som du virkelig vil ha men som du ikke vil betale så mye for.

Hvilke arbeidsoppgaver får du som butikkmedarbeider?

Oppgavene og dagene kan variere men de fleste dager vil inneholde mye av dette:

 • Kundebehandling
 • Bestille varer
 • Fylle på varer
 • Renhold og rydding
 • Salg
 • Lagerarbeid
 • Forsendelser
 • Kontakt med leverandører

Problemer med lønn eller arbeidsforhold som butikkmedarbeider?

Har du problemer med arbeidsforholdene som butikkmedarbeider eller med utbetaling av lønn? Da kan det være lurt å melde seg inn i en arbeidstakerorganisasjonen for rådgivning og hjelp.

LO er Norges største fagforening og er greit sted å starte.

Oppsummering om lønn som butikkmedarbeider

Lønn som butikkmedarbeider følger vanligvis tariff. De unge som får sin første jobb som butikkmedarbeider må dessverre ofte ta til takke med enda lavere lønn.

Hvis du vil øke din lønn som butikkmedarbeider er det lurt at du skaffer deg kompetanse som ikke alle andre har.

Det kan være noen så enkelt som kunnskap om ferskvarer eller spesielle elektroniske produkter som er vanskelig å sette seg inn i.

Da skiller du deg ut i mengden. Det er lettere å øke i lønn og det er lettere å få ny jobb som butikkmedarbeider hvis du må flytte.

Å være butikkmedarbeider handler om mye mer enn å bare heve lønn.

Hvis du utnytter tiden maksimalt kan du skape gode relasjoner til ledelsen og kolleger. De kan være verdifulle referanser senere. Dessuten vil du bli en svært god menneskekjenner. Den kunnskapen er alltid verdifull. Hele livet!

Hvis du har problemer i ditt arbeidsforhold som butikkmedarbeider og sliter med å få utbetalt riktig lønn så bør du melde deg inn i en fagforening. LO er landets største.

Vil lese mer om arbeid og ekstra inntekter?

Vi har samlet våre artikler om å tjene penger.

Utover det så anbefaler vi disse artiklene:

Hvilken lønn fikk du da du først forsøkte deg som butikkmedarbeider? Hvilke andre ferdigheter lærte du? Skriv gjerne dine erfaringer i feltet under!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.