Eksponentiell vekst

Hjem » Investering » Eksponentiell vekst

Hva vil det egentlig si når noe øker med eksponentiell vekst?

I denne artikkelen skal vi visualisere hva det vil si når noe stiger eksponentielt.

Vi skal vise deg hvordan gapet mellom eksponentiell vekst og lineær, eller fast, vekst bare blir større og større etter hvert som tiden går.

Hva er eksponentiell vekst?

Vi kan forklare eksponentiell vekst med to eksempler. Begge fra hverdagen.

Eksponentiell vekst forklart med rente i banken

Eksponentiell vekst er vekst som øker med en vekstfaktor over tid. Første møte med eksponentiell vekst er for mange pengene som står i banken. De forrenter seg over tid. Renten er vekstfaktoren og de årene pengene står i banken er tid. Etter ca. 7 år vil penger som står til 10% rente ha doblet seg i verdi.

Eksponentiell vekst forklart med kjøtt og sår

Hvis du ikke har penger i banken så har du sikkert fått et sår på hånden eller kjøpt inn et stykke kjøtt på butikken.

I begge tilfeller vil du se at antallet bakterier i såret og kjøttet vil vokse eksponentielt. Hvis du ikke gjør tiltak for å begrense enten vekstfaktoren eller tidsfaktoren, så vil du tilslutt bli syk.

Du kan begrense vekstfaktoren ved å rense såret og beskytte det mot smuss. Kjøttet kan kjøles ned og spises i løpet av noen dager.

Hvis du derimot lar kjøttet ligge romtemperert i noen uker så vil du raskt se at det er bakteriene som overtar. Både lukt og farge vil raskt endre seg og kjøttet blir helt ødelagt.

Hva brukers eksponentiell vekst til?

Du kan bruker eksponentiell vekst til å predikere hvordan fremtiden vil bli. Som regel blir virkeligheten en mellomting mellom teoretisk eksponentiell vekst og noen faktorer som begrenser.

Når både eksponentiell vekst og de begrensede faktorene er godt estimert, så får vi treffsikre modeller som kan brukes til å planlegge fremtiden.

Eksponentiell vekst er helt nødvendig å forstå for å kunne estimere hvordan fremtiden vil se ut.

Hvordan ser markedet på et selskap som vokser eksponentielt?

Eksponentiell vekst kan brukes til å vurdere lønnsomheten til ulike selskaper fremover tid. Se på tabellen under.

Tenk deg to selskaper. Begge tjener 100 millioner per år.

Det ene selskapet øker veksten med 20% hvert år, mens det andre øker med 20 millioner hvert år.

Etter 20 år vil det selskapet som vokser eksponentielt tjene nesten 7 ganger så mye penger som konkurrenten.

Fordi konkurrentene aldri klarte å omstille seg. Selv om de også økte 20% det første året, så stod summen fast. De satt fast i 20 millioner økning og ikke eksponentiell vekst.

Over tid gjør det at investorene flykter fra selskapene med lineær vekst og over til de selskapene som har høy eksponentiell vekst.

De som vokser mye vil derfor oppleve at aksjekursen følger med oppover, mens de som stopper opp vil oppleve den stadig vanskeligere å finne villige investorer.

Når veksten stopper opp må forretningsmodellen endres. God ledelse oppdager tidlig at de er i ferd med å kjøre seg fast og endrer derfor i tide.

Effekter av eksponentiell vekst

Uten eksponentiell vekst blir selskapene akterutseilt. Denne modellen viser 20 år. Tenk hvor store forskjellene ville blitt om veksttakten hadde vært den samme i nye 20 år.

Det kan nemlig skje, men som vi skal se vil det etter hvert oppstå begrensninger som gjør det vanskelig for selskaper og private porteføljer å opprettholde eksponentiell vekst.

Men noen bedrifter klarer å opprettholde den ekstreme veksten lenge. Hvis du klarer å identifisere disse i en tidlig fase så kan du skape en formue.

Dette er gode tanker å ha med seg når du starter i aksjemarkedet. Det kan være spennende å allokere en liten del av porteføljen til aktiva med svært høyt potensial for avkastning. Klarer du å ri den bølgen lenge, og hoppe av i tide kan du skape enorme verdier.

ETF fond kan være godt egent for spisset sparing med potensiell høy risiko og avkastning.

God bruk av eksponentiell vekst i samfunnet

Stat og kommune bruker kunnskap om eksponentiell vekst sammen med andre faktorer for å bygge og drifte riktig antall med skoler, barnehager og eldreomsorg.

Det samme gjøres til en viss grad med veier og samferdsel. Selv om samferdsel også er utsatt for rene politiske beslutninger på tvers av samfunnsmessige analyser og råd.

I seg selv gir eksponentiell vekst ikke de gode svarene. Du må inkludere de andre variablene som påvirker og begrenser for å lage gode modeller.

Feil bruk av eksponentiell vekst i samfunn og media

Da Korona spredde seg i verden i februar 2020 estimerte FHI at det ville være hundre smittede i Norge ved påsketider. Den modellen som var brukt da må helt ha utelatt å inkludere eksponentiell vekst. Anslagene var alt for lave og FHI ble latterliggjort.

I virkeligheten var flere tusen smittet til påske. Til tross for nedstigning av samfunnet i mars. De aller fleste var smittet uten å ha testet seg siden test regimet var annerledes da.

Mot slutten av pandemien, rundt desember 2021 estimerte FHI at 90 000 til 300 000 nordmenn ville blir smittet hver dag om samfunnet ikke stengte ned.

Denne gangen viste det seg at modellen som FHI hadde laget bare inneholdt eksponentiell vekst og ingenting annet.

De hadde telt opp antall smittende i en kort tidsperiode og sett hvor stor prosentvis økning det var i snitt. Deretter videreførte de den økningen noen uker frem i tid og fikk de enorme tallene.

Igjen ble FHI latterliggjort og det med god grunn.

FHI hadde nemlig helt glemt å legge inn i beregningen at det er forskjell på teori og virkelighet. I virkeligheten må vi legge på variablene som begrenser smitten for at modellene skal bli gode.

Vi har en overlappende omgangskrets og vi isolerer når vi blir smittet. Alle har heller ikke like mange venner og bekjente man kan smitte videre til. Noen av oss bor tett i byer og tar kollektiv, mens ande møter langt færre personer i hverdagen.

Alt dette er begrensende faktorer som en god modell burde inkludert.

Kan du oppnå evig eksponentiell vekst?

Tenk deg at du starter å trene med vekter på et treningsstudio. Du er helt utrent og setter deg et mål om å øke vekten du klarer å løfte i markløft med en halv prosent hver dag.

Markløft utføres med olympiske stenger som veier 20 kg. Det er en vekt alle klarer å løfte.

De første ukene og månedene vil en utrent løfter oppleve en voldsom vekst i muskelmasse og arbeidskapasitet. Det vil ikke være noe som helst problem å øke med 0,5% hver dag.

Det er tross alt ikke mer enn 100 gram i økning første dagen.

Hva skjer så videre? La oss se.

Som du ser så går det ikke lenger enn omtrent et halvt år før økningen på en halv prosent hver dag begynner å bli så mye vekt at kroppen vil ha problemer med å produsere tilstrekkelig med muskelmasse for å henge med på økningen.

De som fortsatt klarerer å henge med etter ett år imponerer virkelig. Men deretter begynner det å blir vanskelig for de de fleste.

Etter hvert vil alle bruke mye lenger tid enn en dag på øke med en halv prosent.

Det er noe å tenke på når trenere snakker om å blir en prosent bedre hver dag. Det går en stund, men ikke i lengden. Derfor kan det være bedre å sette seg smarte mål som du faktisk kan bruke.

Vi ser det samme mønsteret ved befolkningsutvikling.

Selv om enkelte land går hurtig fra 10 til 50 og videre til 100 millioner, så stopper det på et tidspunkt opp. Det blir ikke 10 milliarder mennesker i landet etter noen hundre år. Fordi befolkningsveksten vil føre til mangel på mat og areal. Som et resultat vil det utvikle seg sykdommer og konflikter som begrenser veksten.

Investeringer som kan dra nytte av ekstrem vekst

Investorer kan skape formuer ved å finne de selskapene som kan vokse eksponentielt i langt tid før de stater å møte hindringer. Noen bransjer er nemlig ekstremt skalerbare.

Se bare på disse forskjellene mellom selskaper som driver med råvarer og IT!

Hvis et stålverk skal doble produksjonen så trenger de dobbelt opp med jernmalm og mange av de andre innsatsfaktorene. Om ikke dobbelt så trenger de også mye mer plass og energi. Totalt betyr dette at veksten må planlegges over flere år. Store kostbare anlegg må bygges og avtaler om finansiering og leveranser må sikres flere år få produksjonen kan skaleres opp.

Det motsatte er tilfelle ved en del selskaper som opererer innenfor IT. Instagram sin historie er et godt eksempel på hvor ekstremt det kan skaleres digitalt. Det arbeidet fortsatt bare 13 personer i Instagram da de i 2012 ble kjøpt opp av Facebook for en milliard dollar. Omregnet til dagens verdier er det ca. 10 milliarder norske kroner. Det er omtrent markedsverdien til Europris og Sbanken i starten av 2022. Les mer for hvordan du lettere kan forstå store tall som en millioner og milliard.

Du kan skape en formue ved å treffe på riktig selskap

Instagram skapte veksten på gode ideer. Disse var omtrent like lett å tilby til ti personer som til en million kunder.

Europris er avhengig av å leie butikklokaler, ansette personell samt øke vareutvalget og bestillinger når de skal skalere.

Instagram kunne bestille mer plass på servere og bestille digitale servicetjenester som matchet deres behov.

Hvis du klarer å finne nye selskaper som opererer i bransjer som ikke alle forstår så kan du tjene vanvittig mye penger på å handle tidlig i selskaper som vokser eksponentielt i mange år.

Husk på at det er viktig med en diversifisert portefølje. Skalerbare selskaper som vokser raskt vil gjerne få mange konkurrenter og det er slett ikke sikkert at de som leder an de første årene vil stå igjen som vinnere.

Mange har brent seg stygt på å shorte selskaper som vokser eksponentielt. Det er langt mindre risikabelt å satse en liten andel på ett selskap du tror på enn å shorte et sterkt voksende selskap om du ikke tror på.

Oppsummering om eksponentiell vekst

Eksponentiell vekst er som en rente på en rente. Veksten øker ikke med en fast enhet per år. Derimot øker veksten med en prosentsats hvert år. Ettersom årene går blir de årlige økningen enorme.

De fleste merker eksponentiell vekst første gang når de setter penger i banken. Allerede i år to får de ikke bare rente på innskuddet, men også rente på renten fra det første året.

Eksponentiell vekst finnes overalt i samfunnet. Når vi lager gode modeller for hvordan fremtiden vil se ut så kombinerer vi eksponentiell vekst med begrensende faktorer som hindrer veksten.

For eksempel når vi klistrer et merke med “siste forbruksdag” på kjøtt så forutsetter vi eksponentiell vekst av bakterier. Men vi forventer også at forbrukeren legger kjøttet i kjøleskapet for at veksten skal begrenses. Til sammen gir det en god modell for å angi hvor lenge kjøttet er spiselig.

Hvis du klarer å spå hvilke selskaper som vokser eksponentielt over flere tiår så kan du skape deg en enorm formue ved å investere tidlig.

Slike selskaper er ofte preget av å kunne skalere driften på en billig og effektiv måte. Gjerne ved hjelp av digitale tjenester og utvidelse av servere.

De som investerte tidlig i Google, Amazon og Tesla har fått erfare dette til gangs.

Liker du våre artikler om hvordan du kan investere?

Vi har samlet alle våre artikler om investering her.

Utover det så anbefaler vi spesielt disse artiklene:

Har verdiøkningen på din portefølje gått forbi det beløpet som du har investert fra egne midler?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.