Hva er avkastning?

Hjem » Investering » Hva er avkastning?

Avkastning er et mål på hva du tjener på dine investeringer. Avkastning måles vanligvis i prosent.

Hvis du har investert 1000 kroner og har en avkastning på 50% så har du tjent 500 kroner.

Avkastning på egenkapitalen kalles på engelsk Return on Equity (ROE). Den måler selskapets avkastning på kapitalen som eierne har tilført virksomheten.

Det er fornuftig å måle avkastning opp mot alternativ avkastning som du ellers ville fått på din investering. Samt mot hvilken risiko du har tatt for å få avkastning.

Hva er tradisjonelle måter å høste avkastning på?

Når du skal investere så holder det ikke å vite at du får avkastning ved å sette pengene i banken.

For at bankrenten skal være interessant vil du vite hvor nøyaktig og hvor sikkert avkastningen er i banken.

Dessuten vil du vite hvordan den står seg mot avkastning på andre aktiva eller eiendeler du kunne kjøpte med pengene. 

Andre aktiva kan for eksempel være å kjøpe aksjer eller aksjefond.

Men det kan også være helt andre ting som gull eller crypto.

Eller enda mer vanlige aktiva som eiendom. Vi nordmenn har sterke statlige incentiver for å sette mye av formuen vår i nettopp eiendom.

Hva er utradisjonelle måter å høste avkastning på?

Det finnes mange utradisjonelle måter å skape avkastning på. For eksempel ved å spille ved hjelpe av en teknikk som kalles Matched Betting. Det er god avkastning å hente ved å utnytte bonusene til spillselskapene

Spillselskapene bruker generøse bonuser for å kapre nye kunder. Ved å utnytte bonusene kan du enkelt få like høy avkastning på en uke som det du ville fått i en bank over et helt år.

Dessverre varer ikke festen evig. Etter noen måneder eller år vil du som regel ikke lenger kunne utnytte smutthullet.

Også utradisjonelt, men desto mer vanlig nå er ulike grader av flipping. Spesielt i USA, men også stadig mer i Norge flipper folk klær, sko, samleobjekter og forbruksartikler for å skape rask avkastning.

Flipping kan være en grei metode for å bygge seg opp kapital fra nærmest null.

Det har sågar i perioder vært mulig å få avkastning ved å flippe dyre nye biler som selges videre brukt til en dyrere pris.

Akkurat det samme ser vi med kontraktsposisjoner i eiendomsmarkedet. Flipping av slike kan for den dyktige generere millioner med minimal innsats.

Nærmest uendelig avkastning ved å flippe på Finn!

Hvis du kjøper og selger varer på Finn så kan avkastningen din bli svært god. Kjøper du for 100 og selger for 200, så har du doblet investeringen din.

Men hva om du klarer å skaffe varer gratis fra Finn og ved hjelp av kun tid, tålmodighet og litt pussing og fiksing ender opp med å selge gratis varer for mye penger?

Da er avkastningen nærmest uendelig! Alt om hvordan du går frem finner du her.

Avkastning på eget snekkerarbeid

Les også denne om å skape verdier for deg selv. Ypperlig for å bygge kapital!

Skap svært høy avkastning til deg selv ved å gjøre snekkerjobben selv!

Bør jeg bare se på avkastning når jeg investerer?

Nei absolutt ikke. Du bør vurdere mer enn bare hva avkastning er når du vurderer en investering. Avkastning henger nemlig nøye sammen med risiko. 

Før du investerer bør du derfor finne ut hvilken grad av risiko du er villig til å akseptere på pengene dine.

Høy risiko får du hvis du satser en stor del av eiendelene dine på enten enkeltaksjer eller andre svært volatile aktiva.

Eksempel på det siste er crypto. På det beste har crypto blitt langt mer stabilt enn før. Eksempelet på det er Bitcoin som det nå er en reell interesse for blant private og institusjoner. Men på det verste er crypto fortsatt vanvittig ustabilt med valutaer som går i null.

I slike markeder kan store formuer skapes, men dessverre så kan de også forsvinne over natten.

Avkastningen kan også bli negativ.

Hvis du må selge investeringen din for mindre enn du kjøpte den for så vil du oppnå negativ avkastning. 

Det er ikke en krise i seg selv om du har valgt en diversifisert portefølje, men for enkelte finansielle aktører kan negativ avkastning være veldig vanskelig å forholde seg til.

For eksempel pensjonsfond som skal levere garanterte utbetalinger.

Det gjør at det alltid vil være store penger i markedet som vil søke den beste risikojusterte avkastning som finnes.

Det er mye viktigere for disse å ikke tape penger enn å tjene mye på investeringen. Derfor har disse som regel store deler av formuen i rentefond.

Som privat investor kan du ta lærdom av dette ved å se hvordan disse store aktørene fordeler sin portefølje. Når du har kortere tid igjen til du trenger pengene så kan du bevege deg i samme retning.

Bør jeg ta høy risiko for å få høy avkastning?

Er du ung og har lang tid til du trenger pengene, så kan du ta mye høyere risiko med dine investeringer. Det er en av årsakene til at spissende ETF, crypto og enkeltaksjer passer bedre for unge sparere.

De har lang tid til å tjene inn igjen det tapte.

Men om du raskt vil ha behov for pengene så gir det mening å være mer opptatt å bevare formuen.

Det er årsaken til at mange pensjons-porteføljer ofte er satt opp med en høy aksjeandel for de unge sparerne. Denne reduseres så automatisk etter hvert som de en gang unge sparerne eldes og nærmer seg pensjonsalder.

En del profilerte spare-økonomer er kritisk til denne tilnærmingen og mener at den standard profilen er alt for forsiktig i for lang tid. 

Du gjør derfor lurt i å gå inn på din pensjonskonto å sjekke hvilken andel aksjer du er satt opp med. Hvis du ikke liker risikoen i det oppsettet bør du endre den med en gang. Det kan du tjene enormt med penger på om det er lenge til du skal bli pensjonist.

Utregninger, som riktignok ikke er justert for risiko, viser tegn til at det rent matematisk kan være lurt å holde aksjeandelen høy så lenge en er investert.

Les mer om avkastning for ulike investeringer!

Oppsummering om hva avkastning er

Avkastning er et mål på hva du tjener på dine investeringer og måles i prosent.

Hvor stor avkastning som du kan forvente og til hvilken risiko er avgjørende for hvilke investeringer som det er fornuftig å gjennomføre.

Risikojustert avkastning er et begrep som tar høyde for nettopp dette.

Enkelt forklart betyr det at noe som har gitt dårligere avkastning i absolutte tall likevel kan ha vært en god investering. Fordi den har vært så lite utsatt for risiko og svingninger at investor trygt kan ha plassert større summer i den enn en mer risikabel investering.

Du bør derfor ikke bare se på avkastning når du vurderer en investering.

Avkastning bør måles på alt du gjør. Enten det er tradisjonelle investeringer i gull, eiendom, aksjer eller indeksfond.

Men du bør også måle det på på andre investeringer for å se om det er verdt tiden og kostnaden ved å binde opp penger.

Matched Betting og flipping av samleobjekter har trolig svært ulik avkastning. Da er det greit å vite tidlig hvor du bør legge inn ressursene.

Les mer om avkastning, risiko og investering

Vi har samlet alle våre artikler om investering her.

Utover det så anbefaler vi spesielt disse artiklene:

Er du fornøyd med din avkastning og hvilken indeks måler du deg mot?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.