Hvordan bli rik?

Hjem » Tjene penger » Hvordan bli rik?

Hvordan bli rik når du starter med to tomme hender som konfirmant?

I denne artikkelen starter vi der og følger en person gjennom livet. Vi ser på hvordan taktiske valgt i livet gir enorme forskjeller på sikt.

Det er en oppskrift på hvordan bli rik, som ikke bare handler om at du skal bruke mindre og tjene mer.

Vi tar for oss helt grunnleggende grep som garantert vil bedre den privatøkonomiske situasjonen for alle.

En annerledes guide til hvordan du kan bli rik

De fleste guider som handler om hvordan du kan bli rik handler om at du for all del ikke må kjøpe kaffe utenfor hjemmet. Bankenes investerings-økonomer kan bare ikke få hamret det budskapet hardt nok inn.

Her ser vi på de store linjene. På livsstils valg i ulike faser av livet.

Det er ikke om å gjøre å utføre absolutt alle grepene, og spesielt ikke på samme tid. Beskrivelsene under handler om de lange linjer.

Hvordan grep som er enkle å utføre vil gi stor effekt over langt tid.

Oppskriften er perfekt for de som ønsker en romslig økonomi og kanskje til og med økonomisk uavhengighet.

NB! For alle grepene som beskrives så kan det i enkelte tilfeller, og for enkelte mennesker, være mye bedre å gjøre motsatt.

Situasjonen er ulik for alle og vi lever bare en gang. Det er ikke noe poeng i å ha det kjipt i nåtiden på vei mot en gyllen fremtid.

Men, og her kommer poenget, hvis vi klarer å gjøre noen av disse grepene så vil vi komme bedre ut av det økonomisk enn om vi ikke gjør noen.

Hvordan bli rik – steg for steg

La oss følge livsløpet fra ungdom og utover. For å se hvilke enorme muligheter helt enkle livsstils-valg kan skape noen år senere.

Vi ser på følgende livsfaser:

  • Konfirmasjon
  • Utdanningsvalg
  • Studier
  • De første årene i arbeidslivet
  • Akkumuleringsfasen
  • Etableringsfasen

Unge voksne kan etablere seg på boligmarkedet.

Vi starter i konfirmasjonsalder. Da får mange tilgang på penger. Disse kan brukes på ferier og fest. Eller nye klær og musikkanlegg. Fristelsene for gode kjøp er mange.

De som klarer å utsette fristelsene kan tjene grovt på det. Det er ikke usannsynlig at investigeringer gjort med konfirmasjons-penger vil doble seg på vei til tyve-årene. Så mye kan du forvente å få i konfirmasjonsgave.

Hvis du i tillegg klarer å skrape sammen litt sparing fra sommerjobber og helgejobber så betyr det at du kanskje har nok til egenkapital for ditt første boligkjøp.

Spesielt hvis du lærer deg å spare veldig fort.

Hvordan bli rik med utdanning?

Etter konfirmasjon er det tid for mer skole og videregående utdanning. Her gjelder det å knytte gode kontakter og lære mye. Få gode nok karakterer slik at du kan komme inn på en utdanning for et godt betalt yrke.

I denne perioden finner vi ofte venner og etablerer vennskap som varer livet ut. Finn en fin miks av artige og ambisiøse mennesker som du liker å være med.

Det er viktig med en miks og at alle vennene ikke er helt like. Fordi vi lærer og påvirkes av hver og en av dem. Det er veldig vanskelig å lykkes innenfor et interessefelt som ingen av vennene dine bryr seg om.

Studier

Ta opp maksimalt med studielån fra første dag. Vi har forklart hvorfor. Skaff en deltidsjobb eller lær noen digitale ferdigheter som skaper ekstra inntektsstrømmer. 

Til sammen bør dette være nok til å kjøpe seg inn i en leilighet. Helst alene hvor du leier ut deler av den. Hvis det ikke går, så kjøp leiligheten sammen med en annen. 

Da drar du nytte av flere år med prisvekst. Siden du har lånt penger til boligen, vil du få veldig god avkastning på den lille egenkapitalen som du har puttet inn.

I tillegg kan du sanke skattefordeler. Lav ligningsverdi og og skattefrie leieinntekter gjør det svært gunstig å eie egen bolig.

Til sammen gir dette deg en utrolig fordel sammenlignet med andre jevnaldrende. Den fordelen er stor når du starter studiene men kommer til å være enda større etter.

Hvordan bli rik med jobb

Hvis du har lyktes med de første grepene tidlig i livet går du inn i din første jobb med et fantastisk grunnlag.

Mens andre må mobilisere for fullt for å komme inn på boligmarkedet, så er du allerede inne og kan nå fokusere fullt ut på å bli rik.

De første årene i arbeidsmarked handler om å lære enormt mye.

Skaff deg gode kontakter og gode relasjoner. Bygge et nettverk som kan bidra til at du får andre jobber. Bytt jobb ofte slik at du hele tiden stiger i lønn. Da etablerer du deg hurtig som høytlønnet.

Hvis alt går etter planen øker du lønnen kraftig hvert andre eller tredje år. Samtidig som du investerer alt du tjener i aksjemarkedet. Gjerne i aksjefond så slipper du bruke tid på investeringene dine. 

Da kan du bruke den frigjorte tiden på å bygge nye inntektsstrømmer.

Nå har du bolig, jobb og to inntektsstrømmer. Den ene strømmen er fra investeringene mens den andre er fra utleie av boligen. Som du ser av figuren under så er dette bare starten! Det er en god oppskrift for hvordan du kan blir rik.

De neste stegene – Akkumuleringsfasen

Nå er både de nye inntektene og bidragene fra din faste jobb blitt meget gode. Sammen med verdiøkningen på boligen har du nå mulighet til å kjøpe en utleiebolig.

Banken vil se at boligen som du kjøpte for noen få millioner nå er verdt enda mer. Ser du hvordan stadige lag av inntekter legger til rette for at du kan bli rik?

Det gir banken mulighet til å åpne slusene og låne deg penger til en sekundærbolig.

Da får du enda et bein å stå på. Du diversifiserer. Porteføljen av investeringer og andre inntektsskapende verdier begynner nå kanskje å nærme seg en halv årslønn i profitt hvert år.

Det gjør det aktuelt å begynne å se på forholdet mellom avkastning og risiko for ulike aktiva. Du vet allerede hvordan du kan bli rik, nå må du lære deg å holde på rikdommen.

Etableringsfasen

Den neste fasen er forbundet med å etablere seg. I perioden vi får barn og etableres med partner i en dyrere bolig er det mange som liker å ta det litt roligere på jobben.

Hvis livet byr på mye ustabilitet på noen områder, så kan det være godt for den mentale balansen å ha noen områder hvor alt er ved det samme.

Derfor kan det være greit å roe ned jobb-byttene og leilighetsflipping i akkurat denne fasen.

Men det er noen handlinger vi kan gjøre som holder oss på sporet for hvordan vi skal bli rik. Noen ganger er det vi ikke gjør like viktig som det vi gjør.

Kanskje har du allerede råd til å ta en lang pause? Ettersom du har god økonomi og allerede vært gjennom mye, kan det være greit å ta seg litt tid for å planlegge fremtiden og hente ny inspirasjon.

En av de tingene vi ikke bør gjøre og som absolutt ikke er oppskriften på hvordan bli rik er dette:

  • Bil er et tapssluk enten du har en ny bil som taper verdi, eller en gammel som du må reparere på. Dess flere år du klarer deg uten bil, jo mer kapital får du frigjort til andre investeringer. Bildeling er billig!
  • Leilighetskjøp er bra, men vær obs på at du ikke betaler for en oppussing i en stil som du ikke liker og som må gjøres om noen år senere. Da blir fort leiligheten noen hundre tusen kroner dyrere.

Hvis du derimot klarer å finne en leiligheten som du selv kan pusse opp, så kan du skape merverdi på noen hundre tusen ved å gjøre jobben selv. Slik finansierer du oppussing.

Det gjelder også for utleieleiligheten.

Se helheten i hvordan bli rik

Du har nå lest en liste med flere grep du kan gjøre over en periode som strekker seg fra konfirmasjon til etablering. For de fleste er det perioden fra de er omtrent 15 år til ca. 35. Disse 20 årene er utrolig avgjørende for hvor god økonomi du har og for hver lett livet vil være i de neste 45 år.

Ved å gjøre disse grepene så blir du ikke rik i en fei. Men du har lagt et grunnlag som gjør at du vil ha en robust økonomi og en frihet som langt overgår det store flertallet i Norge.

Vi trenger ikke gjøre alle grepene men jo flere gode grep vi gjør, jo bedre forutsetninger skaper vi.

Metoden gir slingringsmonn og muligheter til å slakke på annet i livet så lenge de store økonomiske driverne er på plass.

Og nettopp der ligger den viktigste lærdommen.

Du kan lese hundre artikler om med så spare penger på kaffe. Men ingen blir rik av å ikke kjøpe kaffe latte på vei til jobb. Det er og blir de store driverne som er viktig. Da kan du utvide ditt økonomiske spillerom.

Ser du nå hvordan du kan bli rik uavhengig av hvor du kjøper kaffe?

Oppsummering om hvordan bli rik

Det er alt for omfattende å gå i detalj om hvilke løsninger som fungerer best for hvordan du kan bli rik.

Hvilken jobb du bør ha og hvilket aksjefond du bør eie. Dette er individuelt og preferanser styrer.

Noen tjener gode summer på å lage en Youtube kanal mens de studerer. Andre kan tjene penger ved å gjøre småjobber på Fiverr. Vi er så forskjellig at alle må finne sin vei.

Men hvis du skal knekke koden om hvordan du kan bli rik, så må det være en overordnet plan bak det du gjør. Du må sette handlingene inn i et rammeverk som har et formål.

Det viktigste vil alltid være å holde utgiftene lavere enn det vi tjener. Unngå livsstils inflasjon. Bygg opp nye inntektsstrømmer på ryggen av de gamle og repeter så ofte som økonomien og livet tillater det.

For å ha tid til å skalere er det viktig å ikke bruke opp tiden sin på annet. 

Du kan bruke to timer på Netflix hver kveld eller du kan bruker to timer på å bygge kompetanse eller en bigeskjeft.

Valget du tar får stor effekt på sikt.

Vil lese mer om hvordan du kan tjene mer penger?

Vi har samlet våre artikler om å tjene penger.

Utover det så anbefaler vi disse artiklene:

Hvilke grep synes du er viktigst for å bli rik? Hvilket råd vil du gi om hvordan unge fremadstormende ungdommer kan bli rik?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.