Hvordan investere 1 million kroner best mulig

Hjem » Investering » Hvordan investere 1 million kroner best mulig

Hvis du får 1 million kroner, hvordan vil du da investere pengene?

Mange arver akkurat én million. Eller får en million i profitt på salg av hus eller hytte.

Én million er mye nok til at du blir disiplinert og kartlegger både risiko og avkastning. Samtidig er én million også lite nok til at du ikke trenger å kontakte en finansiell rådgiver for å føle deg trygg. Du kan investere millionen på egenhånd.

I denne artikkelen skal vi se hvordan du kan gå frem for å investere 1 million på en fornuftig måte.

Hvordan investere 1 million kroner?

Hvis du ikke har hatt en million tidligere og plutselig får den muligheten så er det vanskelig å vite hvor en skal starte og hva en skal gjøre.

En million er mye penger og bortsett fra i ekstraordinære situasjoner er de fleste av oss ikke vant til å ha slike summer stående på bankkontoen.

Men gjennom arv, bonus, gevinst, boligsalg eller andre årsaker, så kan vi nærmest over natten ha en ekstra million tilgjengelig.

Det er veldig lett at hele millionen forsvinner i livsstils-inflasjon. Som for eksempel ved å kjøpe båten i bildet over. Det er ingenting galt med det. For mange kan det både være riktig og viktig.

Men en million kroner kan også gi muligheten til å starte kapitalallokering i en fart og med en tyngde som kan endre livene våre. Det var ikke mer enn halvannen million i oppstartskapital denne mannen startet sitt eiendoms imperium med.

Enten du allerede har en million, eller du tror at du kommer til å få det, så kan det være lurt å legge en plan for hvordan du vil investere 1 million kroner.

Om ikke annet, så er det en ekstra beskyttelse for at millionen ikke bare forsvinner i ekstra forbruk.

Les videre for mange ulike måter å investere 1 million kroner.

Hvordan investere 1 million i aksjemarkedet?

La oss starte med enkeltaksjer og noen betraktninger rundt å bruke hele millionen kun på aksjer.

Hvis en million kroner er din totale investerte formue og du ikke har noen midler investert fra før, så er det viktig at du ikke satser hele millionen på en enkelt aksje. Det er rett og slett for risikabelt.

Ved å sørge for å spre investeringen på flere aksje-selskaper vil du redusere svingningene og risikoen knyttet til investeringen.

Når det er sagt, så spiller også hvilke selskaper du investerer i en stor rolle.

Ved å investere i selskaper som er konglomerater er du allerede diversifisert fra starten. De driver med så mye forskjellig at konglomeratet i praksis er som et lite aksjefond.

Da trenger du ikke spre risikoen like mye som når du investerer i små selskaper som driver innenfor en liten nisje.

La oss ta et eksempel.

Konglomerater versus små selskaper

Hvis du investerer i Berkshire Hathaway, det svenske Investor AB samt Johnson & Johnson som produserer en enorm mengde forbruksvarer, så er du helt sikkert minst like godt diversifisert som om du kjøper 50 ulike selskaper innenfor gaming eller energi-sektoren.

Du må finne balansen. Velger du for mange aksjer så mister du helt oversikten, velger du for få så blir risikoen for stor.

Det beste er å legge seg et sted midt i mellom og lande på 10-15 selskaper som du følger ekstra godt med på.

Se til at de selskapene som du velger driver med litt ulike ting og i ulike bransjer. Og pass på at selskapet ikke holder til i et lite land som preges av stor politisk og økonomisk uro.

Da har du laget deg et OK grunnlag for hvordan investere 1 million i aksjer.

Hvordan investere 1 million i aksjefond

Hva om du heller velger fond? Det er i prinsippet mye enklere. Spesielt med tanke på å spre investeringen.

Investering i fond kan du i prinsippet gjøre det så enkelt eller så vanskelig som du ønsker. 

Først av alt bør du starte med å lære deg hva en indeks egentlig er.

En indeks er en samling av målepunkter som er gitt et kunstig startpunkt for at det skal være lettere å avdekke hvor mye målepunktene samlet forandrer seg i ettertid.

Det beste for de fleste er å kjøpe ett eneste globalt indeksfond. Det koster deg lite både i tid, oppmerksomhet og kostnader.

Hva vil det si at et indeksfond er globalt?

Risikoen er moderat fordi du får eiendeler i flere tusen selskaper, og prestasjonen til globale indeksfond er bedre enn de aller fleste aktivt forvaltede fond.

Hvis du liker å gjøre det mer komplisert, samtidig som du har meninger og forutsetninger for å ta gode valg som du tror kan være bedre enn global indeks, så kan du kjøpe mange ulike fond.

Enten aktivt forvaltede fond hos forvaltere som du har spesielt store tiltro til. Eller indeksfond som investerer i bransjer eller regioner som du har spesielt stor tro på.

Hvis du er heldig og dyktig kan en smart og nøye utvalgt fondsportefølje skape bedre avkastning enn vanlige globale indeksfond. Såkalt “meravkastning”.

Men pass på! De fleste som forsøker å skape meravkastning taper på det.

Det er lett å ende opp med en portefølje som har dårligere avkastning, er dyrere å forvalte og som har større risiko enn globale indeksfond.

Les hvorfor indeksfond er så gunstig for de fleste småsparere.

Investere litt og litt eller alt på en gang?

Når du investerer såpass mye som en million kroner kan det føles overveldende å investere alt på en gang.

Hvis du er av typen som blir nervøs og utilpass om du ser investeringen minke noen prosenter i verdi fra den ene dagen til den neste, så bør du vurdere og spre investeringen over en lengre periode.

Rent matematisk og praktisk gir det mening å investere alt på en gang. Den teoretiske tilbakebetalingen blir bedre og det er mindre jobb.

Men de beste investeringene er de som du kan leve med over tid. Hvis du blir redd for å investere fordi du har investert for mye på en gang så kan det hende at du reagerer med å selge investeringen.

En måte å spre investeringen på kan for eksempel være å porsjonere kjøp av aksjefond over ett helt år. Hele millionen splittes i 12 deler av 83 000 og investeres en gang i måneden. Da blir noe investert til litt høyere kurs og noe til litt lavere.

Til sammen gir det deg flere innslagspunkter og du blir ikke så fiksert på akkurat den ene kjøpsprisen den hele startet med.

Etter ett år har du blitt vant med svingninger og aksepterer lettere at markedene går litt opp og ned. Da er du rustet for de neste stegene i din reise som investor.

Hvordan investere 1 million i crowdfunding

Crowdfunding er en svært interessant, men også omdiskutert, investeringsform som i teorien sikrer en jevn og stabil avkastning. Det kan være akkurat det du trenger i visse situasjoner.

Tenk deg at du ønsker jevnlige utbetalinger over lang tid fordi du har redusert inntekt fra din daglige jobb.

Det kan være at du reduserer til 80% eller at du tar deg et års permisjon for å gjennomføre en lengre reise.

I slike tilfeller er forutsigbarhet og trygghet for at lånene blir betalt i tide helt avgjørende for at du skal føle deg trygg.

La oss ta for oss et teoretisk eksempel på hvordan investere 1 million i crowdfunding.

Erfaring fra virkeligheten med crowdfunding

Du bestemmer deg for å jobbe 50% eller for å reise jorden rundt.

Mens du går på ski og nyter friheten ønsker du at pengene skal jobbe for deg og gi deg stabil avkasting.

I begge tilfellene trenger du tilgang på en jevn strøm av kapital. Du bestemmer deg for at 12 500 per måned er nok. 

Det dekker litt av det du taper på å ikke jobbe. Den resterende tapte inntekten dekkes av oppsparte midler og utleie av bolig.

Samtidig vet du at du kommer til å tilbringe mye tid på steder hvor det er billig å leve. Verken på reisen jorden rundt eller på hytten trenger du så mye penger.  

For å skaffe de 12 500 per måned så trenger du å låne ut to millioner kroner til 10% rente. 

Dette kan enkelt gjøres både hos skandinaviske og europeiske crowdfunding plattformer.

Hvis ingen spesielle kriser inntreffer og det finansielle systemet ikke bryter helt eller delvis sammen så vil de to millionene gi deg en rente på 200 000 per år.

22% av renteinntektene forsvinner i skatt og noen få prosenter forsvinner i misligholdte lån. Du ender derfor opp med omtrent 12 500 per måned i profitt.

I virkeligheten får du utbetalt mer, men fordi du velger å sette av litt til skatt hver eneste måned blir tallene slik.

Stabil tilbakebetaling og risiko ved crowdfunding

Stabiliteten i utbetalingene som du kan få fra investeringer i Crowdfunding er vanskelig å matche for andre typer investeringer som svinger mer.

Svingninger måles i volatilitet og kan leses mer om her.

Både aksjefond og enkeltaksjer er til sammenligning en berg og dalbane av opp og nedturer. 

Men det vi har fortalt om Crowdfundig til nå er i teorien.

I virkeligheten er det ikke sikkert ting går like bra. La oss se på hvilken risiko du har ved å investere 1 million.

Hva kan gå galt med Crowdfunding?

Hvis du er riktig uheldig så går en eller flere av aktørene som driver med utlån konkurs.

Langt mer vanlig er misligholdte lån. Det må du regne med, men det er faktisk ikke mer enn et par prosent som misligholdes. Tallene for dette er derfor ganske gode. Det er heller ikke uvanlig at du får tilbake deler av det investerte beløpet i lånet som ble misligholdt.

Den virkelige krisen inntreffer hvis en av plattformene som formidler lån fra en rekke aktører går konkurs, da kan du i verste fall tape mye.

Det er derfor viktig å bruke store seriøse aktører for crowdfunding. De som har finansiell støtte og åpen og transparent drift.

Det er også andre risiki som kan være vanskelig å måle.

Hvis du har lånt ut penger til et land som sliter med inflasjon eller svak valuta, så kan du risikere at utlånet er i Euro mens aktøren har lånt videre i lokal valuta.

Da oppstår det fare for at den lokale leverandøren av utlån ikke klarer å tilbakebetale i Euro og du sitter igjen med ingen eller redusert tilbakebetaling.

Oppsummert så kan vi si at crowdfunding kan være en god løsning for hvordan investere 1 million.

Men bransjen er fortsatt relativt ny og ikke så godt regulert som den burde. Historien har vist at flere aktører har gått konkurs og mange har tapt mye penger. På sikt kan trolig crowdfunding være en viktig del av en diversifisert portefølje, men inntil videre er det lurt å vise aktsomhet.

Hvordan investere 1 million i gull

Å investere i gull er enkelt og kan gjøres med forskjellige innfallsvinkler.

Gull har historisk vist seg å være en god forsikring mot økonomiske nedgangstider. Selv om vi ikke kan vite at det fortsetter slik i fremtiden så kan vi likevel anta det. Historien gjentar ofte seg selv.

Hvis mange personer og institusjoner tror at gull stiger i fremtidige kriser, så vil det mest sannsynlig gjøre det.

Hvordan investere 1 million i gull?

 • Grave gull selv
 • Investere i selskaper som graver gull
 • Investere i en ETF som dekker mange selskaper involvert i gull
 • Eie infrastruktur rundt utvinning av gull
 • Investere i gull børser og handelsplattformer for gull
 • Kjøpe fysisk gull for å oppbevare
 • Kjøpe fysisk gull som du har stående hos en bank

For de fleste er gull mest aktuelt som en beskyttelse mot nedgangstider. Det er ikke uvanlig at investorer som ønsker å ta ned risikoen øker eksponeringen mot gull.

Les mer om metodene for hvordan du kan investere i gull i denne artikkelen.

Hvordan investere 1 million i en miks av investeringer?

Det vi nå skal se på er hvordan du kan mikse disse ulike investeringene. Det skal i teorien redusere svingningene.

La oss si at vi har investert en million slik:

 • Aksjer 25%
 • Aksjefond 25%
 • Crowdfunding 25%
 • Gull 25%

Om du deler opp millionen og fordeler den til flere av disse investeringene så kan du i teorien oppleve tre ting:

 • Mindre svingninger
 • Høyere avkastning
 • Mulighet til å omfordele underveis

La oss se på de ulike punktene hver for seg. 

Mindre svingninger vil si at summen av din portefølje til sammen beveger seg mindre enn det de enkelte posisjonene gjør. Dette oppstår hvis de enkelte eiendelene har en slags utjevnende effekt på hverandre.

Praktisk eksempel på omfordeling i porteføljen

La oss si at aksjene dine synker mye i verdi, mens dine fond synker litt mindre. Heldigvis styrker din posisjon i gull seg kraftig og utbetalingen fra crowdfunding holder seg konstant på 10%.

Det du da vil se er at posisjonene har utjevnet hverandre.

Totalsummen blir omtrent null eller litt i pluss. Du har unngått et stort tap, men også gått glipp av en stor gevinst.

Hadde du investert alt i aksjer ville du hatt et solid tap. Nå har du derimot blitt reddet av at du spredde investeringen dine.

Denne forskjellen i avkastning kan du nå bruke til å justere litt på porteføljen. 

La oss si at gull har steget 20% og aksjefond har sunket like mye, da kan du ta ut litt penger fra posisjonen i gull og kjøpe flere aksjer som nå etter nedgangen faktisk er på tilbud.

Når så markedet for aksjer og fond tar seg opp igjen, står du enda sterkere og med flere aksjer enn før.

De stabile utbyttene fra crowdfunding kan du på samme måte benytte til å kjøpe mer i de aktiva som har falt mest og som har størst fremtidig oppside.

Denne måten å tenke på gir en annen form for kontroll og mulighet til å styre risiko enn når du satser alle kortene på kjøp i en aktivaklasse.

Metoden er kjent fra internasjonal investerings terminologi og går under navnet DCA som betyr Dollar Cost Averaging.

Les mer om forholdet mellom avkastning og risiko i ulike aktiva.

Oppsummering om hvordan investere 1 million kroner

For mange er det en drøm å nå den første million kroner på kontoen for investeringer. Den første millionen er definitivt den vanskeligste og når du har nådd denne så har du et godt utgangspunkt for å bygge videre som investor.

Nordnet tilbyr en plattform for handle som er enkel å bruke og lett å forholde seg til for nybegynnere. Les om våre erfaringer med Nordnet.

En million er nok til at du faktisk merker at avkastningen fra investeringen betyr noe for deg. Det er ikke lenger snakk om noen hundrelapper i renteinntekter, men en sum som faktisk kan nå et par hundre tusen i et riktig godt år. Et overskudd på flere titusener er innenfor rekkevidde selv i et normalår.

Hvordan du bør investere 1 million er avhengig av hvor interessert du er i investeringer. Samt hvor mye tid du ønsker å bruke på å følge opp investeringene. Risiko og forventet avkastning spiller også inn.

Det mest lønnsomme er å investere alt på en gang. Men om det gjøre deg ukomfortabel så kan det være bedre å spre investeringene over flere måneder.

Det letteste for de fleste er å investere alle pengene i et billig globalt indeksfond. Da trenger du ikke bruke noe mer tid på investeringer. Indeksfondet styrer seg selv.

Hvis du derimot er interessert i investeringer eller ønsker å bli det, så kan du ha glede av å splitte opp investeringene. For eksempel i eiendom, aksjer, aksjefond, gull og utlån eller obligasjoner.

Hvis du fordeler pengene over flere aktivaklasser så reduserer det risikoen. Du kan sågar gjennom å utjevne profitt sikre deg billigere andeler i aktiva som har tapt seg mye i verdi. På den måten kan du utnytte svingninger i markedet til din fordel.

Liker du å lese om penger og investeringer?

Vi har samlet alle våre artikler om investering her.

Vil du lese mer om hvordan du kan investere 1 million, eller andre former for investering så anbefaler vi disse artiklene:

Hvordan vil du investere 1 million kroner? Fortell gjerne om dine erfaringer i feltet under!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.