Tjene penger ved å skape mange inntektsstrømmer

Hjem » Hvordan tjene penger fra null til mye » Tjene penger ved å skape mange inntektsstrømmer

Denne siden om å tjene penger vil med jevne mellomrom bli utvidet og oppdatert med nye metoder for å skape ekstra inntektsstrømmer.

Det er en fordel å tjene ekstra penger fra flere kilder. Mange små passive inntektsstrømmer gir større sikkerhet enn å ha én stor.

Eksempel på å skalere sin privatøkonomi for å tjene penger

De fleste som får sin første jobb som voksen lar det bli med den. De går på jobb, hever lønn, og koser seg med økt kjøpekraft. Det passer helt utmerket for deg fleste!

Men hvis du ønsker å øke inntekten din veldig mye så er den letteste og raskeste måten å gjøre det på ved å investere tid og penger i inntektsbringende aktiva.

Aksjefond

Det letteste er å kjøpe noen aksjer eller aksjefond.

Det tar 5 minutter og hvis du gjør det systematisk over noen år, så er du sikret en fin ekstrainntekt som noen ganger til og med genererer mer penger enn lønnsinntekten.

For de fleste er indeksfond den beste fondstypen å investere i. Spesielt brede globale indeksfond som ikke er valutasikret. De har nemlig adskillig lavere risiko for store langvarige nedturer enn det mer spissende aksjefond har.

Denne bloggens forsøk i aksjemarkedet kan leses i rapporten om porteføljen og ikke minst i det ganske nylige øyeblikksbilde om sparing og investering.

Tjene penger på utleie

Litt mer jobb er det med utleie. Men samtidig kan det være veldig lukrativt. Det skyldes gearing-effekten ved at mye av leiligheten er belånt. La oss si at du kjøper en leilighet til 3 000 000 som du planlegger å leie ut til tre studenter. Da trenger du bare å skyte inn 450 000 i egenkapital. De resterende midlene låner du av banken.

Hvis leiligheten etter 5 år og litt oppussing har blitt verdt 4 000 000 så har du på den tiden tjent gode penger.

5 år er 1826 dager, og det gir en verdivekst på 547 kroner dagen. Eller 16 700 i måneden. I tillegg har du gjerne fått leieinntekter på mange hundre tusen i samme periode. Nok til å dekke renter, vedlikehold og vakanse. Resultatet blir en voldsom avkastning på de 450 000 som du skjøt inn med egen midler.

Pass på at du sikrer deg en aksjonæravtale hvis du starter et selskap som driver med utleie sammen med andre aksjonærer. Det er spesielt viktig hvis du kun eier en liten andel.

Andre inntekter

Hvis du på toppen av dette klarer å skape andre ekstrainntekter. For eksempel en nettside, en Youtube kanal eller Matched betting, så kan du oppleve at lønnsinntekten din etter hvert blir en mindre og mindre viktig del av den samlede inntekten din.

Tilslutt, når du tjener mer på ganske passive inntekter enn det du tjener i dagjobben, så er du i praksis økonomisk uavhengig.

Men glem ikke at du er økonomisk uavhengig på grunn av din fantastiske dagjobb. De er nemlig den som har bidratt til å bygge både aksjeinntekt, utleie og de andre inntektsstrømmene. Så ta godt vare på dag jobben din mens akkumuleringen pågår!

Eksempel på å skalere inntekten oppover

Under ser du et eksempel på skalering. De fleste nøyer seg med å være i søylen og rammen til venstre i figuren.

De som når FIRE beveger seg gradvis bortover søylene ved å stadig legge på nye lag av inntekter fra ulike kilder.

FIRE er det samme som økonomisk uavhengighet. Her har vi beskrevet nærmere hvordan du kan akselerere veien til økonomisk uavhengighet.

Tjene flere penger er viktig og riktig

Det er lett å glemme, mellom alle sparetips, at det er enda gunstigere å tjene flere penger samtidig som man sparer.

Mulighetene for å tjene ekstra penger har aldri vært bedre. Terskelen er senket og hvem som helst kan starte noe selv fra egen sofakrok i løpet av en frihelg.

For de som ønsker FIRE eller en variant av det, er det å øke de månedlige passive inntekter ekstra verdifullt. Det kan barbere vekk flere millioner av det beløpet man ellers måtte spart seg opp for å bli økonomisk uavhengig.

Eksempel på effekten av å øke evnen til å tjene penger

Tenk at en person som har et et mål om FIRE, har spart over lang tid.

Hun begynner å bli litt lei. Tross mange års sparing og stadige innskudd på aksjekonto så mangler hun fortsatt 60 000 per år i forventede inntekter.

Fra 4% regelen vet vi at 60 000 i inntekter krever beløpet x25 i aksjefond for å generere 60 000 i et normalår. Det kreves med andre ord en og en halv million mer i fond. Tilsvarende 3-6 år med sparing.

Det er en kjip beskjed å få. Spesielt når man egentlig helst vil ta noen år fri fra alt for å kjøre alpint og dykke med hav-skilpadder.

Løsningen er nye inntektsstrømmer. Når hun klarer å skaffe seg en eller flere passive inntektsstrømmer som erstatter disse 60 000. Da kan denne siste seige kneiken av oppsparing helt eller delvis droppes.

Det beste av alt er at det ikke er så mye som skal til for å tjene 60 000 per år. Fordelt over tolv måneder blir det 5 000 per måned. Et relativt overkommelig mål for mange typer ekstrainntekter.

Oppsummering av å tjene penger

De fleste som opplever økt inntekt øker også forbruket. Det skjer allerede når vi går fra å være studenter til å få ordentlig jobb.

Men det skjer også senere i livet.

Ved bonusutbetalinger og når vi får økt lønn.

Vi har en tendens til å stadig øke forbruket slik at vi egentlig aldri samler opp særlig mye mer penger enn før.

Det kan endres hvis du blir vant til å investere pengene du tjener. Hvis du starter med å investere i aksjefond og så stadig legger til nye lag av inntekter til sparing og investering vil du etter hvert oppdage at du tjener vel så mye på dine investeringer som på din vanlige jobb.

Da har du blitt økonomisk uavhengig.