Livsstilsendring handler om kontroll i eget liv

Hjem » Livsstil » Livsstilsendring handler om kontroll i eget liv
Livsstilsendring
Når du foretrekker stien oppover istedenfor løpehjulet

Hva er egentlig livsstilsendring og henger det på noen som helst måte sammen med økonomi?

Det skal vi se på i denne artikkelen hvor vi bryter ned døgnet for å skape oversikt over hvordan en livsstilsendring er mulig.

Du vil se at livsstilsendring handler om både fysisk og psykisk velvære.

Hva er egentlig livsstilsendring?

Livsstilsendring er en samling atferdsendringer som til sammen resulterer i at du endrer mye på hvordan du lever.

Det betyr at du endrer vaner, følelser og holdninger så dramatisk at du lever livet på en annen måte enn tidligere.

Hvordan finne åpning for livsstilsendring?

La oss starte med å bryte ned livet for en gjennomsnittlig person som bor i Norge.

Døgnet har 24 timer. Av disse brukes omtrent 8 timer til søvn. 7 til 8 timer brukes på arbeidsplassen. I tillegg trenger de fleste omtrent 30 minutter for å komme seg til og fra arbeid hver dag. Til sammen blir det minst en time i transport.

Enda en time forsvinner i logistikk før du går ut døren om morgenen og en halvtime før leggetid.

Med det har vi allerede oppsummert 18 av døgnets 24 timer. Dermed står vi igjen med omtrent 6 timer som er til fri benyttelse hver dag.

Eller er tiden virkelig fri, for det er jo noen forpliktelser stjeler tross alt fra denne tiden også. For eksempel at vi må lage mat og delta på en del obligatoriske aktiviteter som er vanskelig å komme unna. Som fritidsaktiviteter for voksne og barn.

Har du tenkt grundig over hvor viktig det er å bo nært jobb, skole og fritid?

Dessuten har mange behov for avslapping og underholdning.

Vi kan allerede nå slå fast at for å gjøre livsstilsendring så er vi nødt til å prioritere tiden vår godt. Noe er nødt til å vike.

Noen har enda færre timer tilgjengelig

For noen er antallet timer tilgjengelig enda færre. Det kan være flere årsaker til det. 

En veldig vanlig årsak er at det tar langt mer enn en halvtime hver vei og komme seg til og fra jobb. Kanskje tar det en helt time hver vei. Alt inkludert. Andre jobber mer enn ordinær arbeidstid nesten hver dag. 

Det er ikke uvanlig med yrker hvor en i praksis har 120% stilling i hele eller store deler av året.

Alle de engasjementene vi tar på oss spiser av den tiden som er til fri disposisjon. Ubevisst og uten at vi kanskje tenker så mye på det.

For mange vil det bli mindre tid til å prioritere egen helse. Både kvaliteten på mat og kvaliteten på søvn er mange villig til å ofre for å få gjort mer.

Det samme gjelder relasjoner. Man kan enkelt kjøpe seg bort fra relasjoner ved å betale andre for å erstatte din egen tilstedeværelse.

Rengjøring, shopping, trening og måltider. Det meste kan kjøpe overlates til andre om man bare har penger.

Men hva er det som skjer med oss om vi innretter oss på den måten?

Konsekvensene av å kjøpe seg mer tid

De færreste tar alle disse stegene på en gang. Som regel legger vi lag på lag av tjeneste-utsetting til livene våre. Og det er nettopp derfor det er så vanskelig å oppdage farene i tide.

Ettersom du får andre til å vaske for deg, passe barna dine, velge ut maten din og geleide deg gjennom treningsøktene, så lever du sakte men sikkert andre personers liv.

Du blir stadig mer fremmedgjort i ditt eget liv fordi du i stadig større grad konsentrerer deg om noen få kjerneoppgaver på jobben. Alt annet styres av andre.

Dine barn ser mer til til personellet på skole og SFO enn deg i løpet av en dag.

Alle de tingene som egentlig var med på å binde sammen dagene dine og som gjorde livet ditt bittelitt annerledes enn alle andres har blitt borte.

Du blir en slags aktør i andre personers liv. De andre kommer inn til ulike tider i løpet av dagen og setter sammen sitt lappeteppe av sine liv på deg. 

Etter å ha levd andres liv i noen år er det ikke uvanlig at ditt eget liv etter hvert føles tomt og innholdsløst. 

Kan kvalitetstid erstatte lite tid?

I mangel på innhold i eget liv forsøker du å kompensere.

Kvalitetstid er stikkordet. Nå skal du ikke bare ha tid til deg selv, du skal ha kvalitetstid!

Tanken er at den lille tiden du har til egen bruk skal være av så høy kvalitet at noen helt magisk vil skje.

Det samme gjelder tiden du tilbringer med andre. Du innfører kvalitetstid med både venner og barn.

For å få tid til all kvalitetstiden må du ironisk nok rydde enda mer i kalenderen. Du må skape mer rom for ferier og pauser.

Dermed er det fristende å kjøpe seg enda mer hjelp i hverdagen. Kvalitetstid kommer vel ikke av seg selv og spesielt ikke hvis du er opptatt av å vaske huset og bringe barna til trening?

Den paradoksale konsekvensen blir at kvalitetstiden som du tilegner deg fylles av kunstige og unaturlige opplevelser som blir temmelig fremmed fra det som du egentlig har behov for. 

Ekte gode opplevelser kan være utrolig enkelt

Hvis du egentlig trenger å leve ditt eget liv så trenger det ikke være vanskeligere enn å lage en avansert middagsrett sammen med familien. Sammen kan dere kjenne glede, spenning, mestring og forventing.

Du får mye mer utbytte og tilstedeværelse av middagen enn å legge deg inn på et spa og la en annen person som du ikke kjenner massere føttene dine. Og deretter spise en avocado toast med hvitvin til lunch på andre siden av gaten.

Å kompensere for manglende tilstedeværelse i egent liv kan gå galt

Andre måter å kompensere på er å lese selvhjelpsbøker eller å søke hjelp hos en mental trener.

Kanskje en psykolog også blir nødvendig. Det å ikke leve sitt eget liv er faktisk svært krevende. Over tid kan det være tungt å takle den tomheten som oppstår.

Det fører til nye runder med kompensering. Tabubelagt oppførsel og brudd på normer. Flere glass vin i hverdagen. Alt for å føle seg mer levende.

Fritiden avgjør om du klarer å gjennomføre livsstilsendring

Da vi brøt ned døgnet så endte vi opp med å fokusere på fritid. Det er den tiden på døgnet som er aller vanskeligst å forholde seg til. Fordi den er nettopp fri.

Fri betyr at den ikke er strukturert. Det er ingen arbeidsgiver eller eksterne faktorer som krever noe av deg og som presser deg inn i roller. Du benytter og bestemmer over din egen fritid helt selv.

Med det kommer enorme muligheter, men samtidig et stort ansvar. 

Det er bare du som kan sørge for at fritiden får et innhold som du kan stå inne for. Som er riktig for deg, og som gir livet ditt innhold.

Fritidens mange fristelser

Mange blir overveldet av ansvaret som følger med friheten. Resten av døgnet er så mye enklere å takle.

Søvn er styrt av kroppens basisbehov, mens arbeidstiden er eid av vår arbeidsgiver.

Selv om vi har stor medbestemmelsesrett i Norge, så er det fortsatt slik at de aller fleste har noen andre som forteller og bestemmer hva de skal gjøre på jobb.

Det er det mange som paradoksalt nok trekker et lettelsens sukk når ferien er over og fulle dager med fritid erstattes av kun noen få timer fritid hver dag.

Fordi fritid er krevende. Det er i fritiden de fleste utskeielser på godt og vondt skjer.

Når vi har fri så velger vi å sitte i en sofa eller løpe opp på et fjell.

Vi lager oss sunn god mat eller åpner en pose chips.

Det er også på fritiden vi tar inn kulturelle inntrykk og skaper gode relasjoner med venner og familie.

Eller at vi velger å sitte alene foran en skjerm fordi vi ikke har lyst eller ork til å involvere oss i annet.

For å foreta en livsstilsendring er det derfor utrolig viktig å definere hva du vil ha ut av fritiden.

Livsstilsendring krever at du har kontroll

Når dagens fritid går mot slutten, starter samtidig forberedelsene til neste dag. Måten du bruker de siste par timene på kvelden får veldig mye å si for hvordan neste dag blir.

De siste timene av fritiden din er avgjørende for hvor mye og for hvor godt du kommer til å sove den natten. Søvn er avgjørende for hvor godt du kommer til å fungere på jobb neste dag og hvor opplagt og mye energi du har igjen til fritid senere på dagen.

Les hvordan du kan rigge deg for å sove veldig mye bedre!

Hvor mye lettere er det ikke å droppe trening når du er trøtt? Hvor mye mer frister ikke usunn hurtigmat når du er alt for sliten til å lage noe skikkelig?

En livsstilsendring krever at du kontrollerer din egen fritid. At du fyller den med innhold som gir mening for deg og som kan skape en sterk grunnmur for resten av døgnet.

Ikke gjør for mange endringer samtidig

Når du skal gjøre endringer er det viktig å ikke gjøre for mange endringer på en gang. Da er det lett for at du blir overveldet og lei. Det er rett og slett vanskelig å fokusere på mange nye vaner samtidig.

Fokuser heller på en eller to vaner om gangen. Livsstilsendring er en marathon, ikke en sprint.

Hvis du klarer å etabler en ny god vane hver måned, så blir det 12 nye gode vaner på et år. Det er nok til å skape varige sunne permanente endringer i livet.

Les om hvordan smarte mål kan skape gode vaner.

Hva består livsstilsendring av?

De mest avgjørende delene av din livsstilsendring er inputen som du kan endre selv. Den som bare du er ansvarlig for.

 • Mat – Hva du spiser nå påvirker deg i dag, om en måned og om 10 år
 • Impulser – Hva du lar hjernen glede seg over og bryne seg på
 • Trening – Hvordan du vedlikeholder og styrker kroppen din

Men de to fasene av døgnet som ikke er fritid er også veldig viktig. Dessuten overlapper de delvis med fritiden. De er gjensidig avhengig av hverandre og påvirker hverandre.

 • Arbeid – Hvordan jobben blir et positivt stimuli som gir deg glede, utvikling og energi
 • Søvn som gir deg styrke og energi til å utnytte hver dag best mulig

Vi skal gå inn på hver enkelt av disse endringen pilarene for livsstilsendring. La oss starte med arbeid.

Arbeid som en del av livsstilsendring

Jobben kan være noe som du gleder deg til hver dag og som du utfører med lyst og iver.

Men for mange er arbeidet dessverre et lodd rundt benet. Noe som man holder ut. Minutt for minutt.

Til og med ordene som vi bruker for arbeid har visse negative assosiasjoner. Både vårt eget ord “arbeid” som stammer fra tysk. Det har sin opprinnelse i noe som er tungt og strevsomt. Enda verre er det på fransk hvor opprinnelsen til ordet kommer fra begreper som forbindes med tortur. 

I Norge har vi heldigvis et godt arbeidsliv og de fleste trives godt. Men det er likevel viktig å evaluere hvor godt du trives og hvor mye energi arbeidet gir og tar. 

Hvis det ikke gir nok, men det tar mye, så kan det være et tegn på at det er på tide å bytte. Det vil gi positive utslag for hvordan du opplever både søvn og fritid.

Søvn som livsstilsendring

Søvn har vi skrevet mye om. Både hvordan du kan rigge soverommet for å sove bedre, men også om teknikker for å sove fort og hvordan du kan komme deg ut av en syklus hvor du ikke får sove.

Søvn er et vanskelig forskningsfelt og det er få hendelser vi bruker like mye tid på som søvn, men som vi samtidig vet så lite om.

Likevel er det hjelp å få. Det finnes et nasjonalt søvn-senter knyttet til universitetsmiljøet i Bergen.

God søvn er premissleverandør for at alt det andre gode i livet skal fungere. 

Hvis du ikke har gjort det enda så ville jeg startet med å lese om hvordan du rigger og optimaliserer seng, soverom og timene før leggetid. Det er mye å hente bare der. 

Finn også ut hvor mye søvn du faktisk trenger. Tallet er ikke likt for alle, og det er slett ikke sikkert at du trenger akkurat de mye omtalte åtte timene.

Sjekk også ut artikkelen om hvor mye koffein det er i en kopp kaffe. Det er ikke få mennesker som opplever bedre søvn etter å ha justert mengden kaffe og andre koffein holdige varer.

Mat

 • Det vi spiser påvirker i svært stor grad hvor mye energi vi har vi hverdagen.
 • På mellomlang sikt påvirker maten humøret vårt og hvordan vi føler oss i både kropp og sinn.
 • På lang sikt definerer maten hvordan vi ser ut og hvor god helse vi har. 

Det kan være fristende å gi etter for matvareindustriens kampanjer som ønsker at vi skal kombinere ulike halvferdige produkter, og på den måten sette sammen måltidet.

Lignende press fra industrien ser vi på gateplan hvor vi i byer og tettsteder nærmest er omgitt av filialer for hurtigmat. Antallet restauranter har steget helt enormt de siste tiårene.

Gjennomsnittsvekten har gått opp og de aller fleste spiser for mye snarere enn for lite mat.

Løsningen for livsstilsendring knyttet til mat

De nasjonale kostholdsrådene er et veldig godt sted å starte. 

Der får du innblikk i det du trenger for å sette sammen anbefalte måltider.

For at du skal innta riktig mengde mat, så bør du kjenne til hvor mye du trenger. Mange går gjennom livet uten å vite hvor mye mat de egentlig har behov for.

Da er det vanskelig å gjøre gode valg.

Ved å kartlegge maten du spiser i et par uker, så kan du finne ut hvilken mengde kalorier som er nødvendig for å ligge i stabil vekt.

Dermed er det også lett å finne ut hva som kreves for å ta av eller å legge på vekt.

Tenk så mye lettere kostholdsplanlegging blir resten av livet etter at du har gjort den kjedelige men nyttige loggføringen i bare et par uker!

Hvis du trener bør denne kunnskapen utvides til å hente kunnskap om proteinmengden i kosten din.

Den samme kartleggingen vil vise om du spiser akkurat passelig eller for mye eller lite protein for å få god effekt av treningen.

Se tabellen og forslag til proteinrik mat som viser hvordan du kan få i deg den anbefalte proteinmengden for din vekt og ditt aktivitetsnivå.

Trening som en del av livsstilsendring

I motsetning til mat så er ikke trening spesielt viktig for vektnedgang, men det er helt avgjørende for helsen.

Trening skaper hormonell lykke ved at kroppen skiller ut hormoner som gjør oss glade. Dessuten gjør trening oss i stand til å påvirke kroppens utseende og funksjon.

Alt blir lettere med en funksjonell kropp. 

Det er lettere å gå opp bakker, bære varer, sykle og bevege seg i terrenget. Når du blir eldre gjør trening at du fortsatt klarer å utføre aktiviteter som mange må ha hjelp til. Som å bøye seg ned til gulvet og reise seg opp av sengen, dusje og en rekke andre vanlig ting.

Trening trenger ikke være komplisert og det ligger veldig gode guider ute fra kvalifiserte instruktører. Med enkle øvelser viser de hvordan du kan trene kondisjon og styrke uten bruk av avansert utstyr.

Noen av våre fremste eksperter på trening ved NTNU har lagt ut en rekke gratis gode programmer for trening av kondisjon og styrke. De har også laget egne program for eldre.

Svømming er effektivt og lite belastende

En litt lite omtalt metode som er veldig effektiv er å lære seg å kråle.

Hvis du knekker koden og lærer deg å kråle over lange distanser så vil du i en og samme økt få veldig god trening både for kondisjon og styrke. Samtidig vil belastningen og slitasjen være minimal sammenlignet med fotball eller løping.

Som en ekstra bonus vil svømmeturen forbrenne mye energi. Det er fordi kroppen må jobbe veldig hardt for å holde varmen i det litt kjøligere vannet i svømmehallen. Energibruken for å holde deg varm kommer på toppen av all energien som du bruker på å bevege deg i vannet.

Svømming er derfor en av de mest effektive og undervurderte metodene for trening. Svømmetrening gir veldig stor positiv innflytelse på kroppens funksjonalitet.

Her kan du regne ut omtrentlig kaloriforbruk for svømmeøktene dine!

Relasjoner og stimuli til hjernen

Den siste pilaren innenfor livsstilsendring er relasjoner og stimuli for hjernen. 

Det er utrolig mye forskning som viser at vi får gode liv hvis vi skal utsetter oss for nye opplevelser og inntrykk sammen med gode personer som vi liker.

Det bryter opp rutiner og trener våre sosiale ferdigheter. Samtidig gir det oss en følelse av tilhørighet og delt glede.

Altruisme som handler om å gi tilbake til andre, uten at du forventer noe i retur, har også vist seg å ha enormt god effekt på vår psykiske helse. 

Det trenger ikke være monetære gaver. Det kan vel så gjerne være at du deler annet.

For eksempel din kunnskap til interessegrupper, eller ditt talent for underholdning. Eventuelt ren frivillighet i form av å hjelpe samfunnet eller enkeltgrupper.

Oppsummering om livsstilsendring

De fleste av oss har store deler av døgnet bundet opp i faste avtaler og gjøremål som vi ikke kommer unna. Søvn og arbeid opptar hver omtrent en tredjedel av døgnet.

Hvis vi trekker fra litt transport og forberedelser så står de fleste igjen med omtrent 6 timer fritid hver dag.

Mange av disse seks timene er bundet opp i aktiviteter og ofte må noe velges bort for at du skal få tid til å gjennomføre en livsstilsendring.

Fritiden åpner for både muligheter og farer. Brukes den rett så blir du både glad, sunn og klok. Men hvis du havner i et dårlig spor så er det i nettopp fritiden de fleste negative livshendelser skjer.

Når du har klart å løsrive deg slik at du faktisk lever ditt eget liv, så har du kommet langt i livsstilsendringen.

Ikke gjør for mange endringer på en gang. Selv bare en ny vane i måneden er nok til å endre livet til det bedre på ett år.

Videre støtte til endringen oppnår du ved å bygge fem solide pilarer til å støtte seg på.

 • Arbeid
 • Søvn
 • Mat
 • Trening
 • Hjerne og relasjoner

Ved å skape trivsel og gode vaner på hver og en av disse, så styrker du samtidig muligheten for å forbedre de andre. Det skaper en god positiv spiral oppover.

Trivsel på jobb gir bedre søvn som igjen gir bedre matvaner, sterkere prestasjoner på trening og overskudd til å ivareta gode relasjoner.

Vil du lese mer om livsstil og det gode liv?

Alle våre artikler om livsstil er samlet her.

Utover det så anbefaler vi spesielt disse artiklene:

Har du gjennomført en livsstilsendring? Hvordan gikk du frem, og klarte du å holde på de gode vanene?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.