Økonomisk frihet

Hjem » Livsstil » Økonomisk frihet
Økonomisk frihet

Økonomisk frihet finnes i mange varianter og som vi skal se, så er det store forskjeller på hva folk oppfatter som å våre økonomisk fri.

Vi ser på viktigheten av å planlegge hvilken form for finansiell frihet du søker. Fordi det er nemlig helt avgjørende for hvor langt tid du trenger bruke på å spare opp penger.

Hva er økonomisk frihet for deg?

Svaret på dette spørsmålet er utrolig viktig fordi ingen har helt de samme målene og drømmene. 

For noen kan økonomisk frihet være å ha mulighet til å spise hva de vil hver eneste dag uten å tenke på prisen. Eller muligheten til å ta en ekstra måned ferie i året. 

Andre igjen føler seg ikke økonomisk fri før de har nok penger til å gjøre akkurat som de vil hver dag. 

Men også for en som kan gjøre det hun vil er det store forskjeller. Det er billig leve lokalt i nærområdene og bare sporadisk jobbe. Langt mer kostbart er det for de som vil leve med hele verden som sin lekeplass, men samtidig beholde hus og hytte hjemme.

Noen har alt dette eller enda mer. De har enormt mye penger, men jager likevel enda mer profitt. Tallene som oppsummerer deres verdier blir som en karakterbok eller som en resultatliste hvor de måler seg opp i mot andre rike.

Disse vil kanskje aldri bli økonomisk fri. Fordi de alltid vil ha noen å konkurrere mot. Dermed vil ingen formue være tilstrekkelig til å avslutte konkurransen.

Din egen jakt på økonomisk frihet bør være rettet mot det som er ditt mål.

På den måten er det lettere å definere hvor mye penger akkurat du trenger og du kan legge en plan for hvordan du skal skaffe til veie pengene.

Målene dine avgjør hvor mye du må spare

Det er slett ikke nødvendig å leve på et minimum over flere år hvis din versjon av økonomisk frihet ikke krever mer en noen få millioner kroner. 

Går du derimot med tanker om en livsstil som krever mange titalls millioner, så har du en helt annen utfordring foran deg. 

Det må å gjenspeiles i planene, dedikasjonen og i utførelsen.

Da må du velge svært godt betalte jobber og øke inntekten ofte. Gjerne prestasjonsbasert lønn. Det meste som du tjener bør du investere for å bygge opp flere inntektsstrømmer. 

Hvis du klarer å utføre alt dette samtidig, så kan allerede i ung alder klare å skape en formue som vokser som en snøball. Den legger tilstrekkelig på seg hvert eneste år og tilslutt kan du erstatte dagjobben din med inntektene fra den investerte formuen.

Du kan oppnå økonomisk uavhengighet på ulike måter

Basert på de som har investert seg til økonomisk frihet, ser det ut som at en miks av aksjeportefølje og eiendomsportefølje fungerer best i Norge.

Årsakene til det er flere.

Gjennom eiendomsinvesteringer kan du få svært god avkastning på egenkapitalen i et stigende marked. Samtidig kan du tilføre eiendommene mye verdiskapning ved egen innsats. Hvis du i tillegg har giret investeringen ved at mye av kjøpesummen er låte penger så kan gunstige markedsforhold skape formuer på kort tid.

En aksjeportefølje kan ikke tilføres verdi på samme måte. Her har du i utgangspunktet to måter å tjene penger på. Gjennom å investere store beløp, eller ved å investere veldig mye bedre enn alle andre som investerer.

Det siste er vanskelig siden konkurransen er så stor.

I din egen by er det kanskje bare 1 av hundre som er aktive i eiendomsmarkedet, mens du har flere hundre millioner konkurrenter i det globale aksjemarkedet.

Tilslutt er det viktig å ta hensyn til hvilke skatteregler som gjelder. Disse vil stå for en ikke ubetydelig friksjon på veien mot rikdom og de vil ofte være i endring. Strategien din bør tilpasses hva som er gunstigst.

For å hente inn igjen snøball-metaforen, så er skattesystemet som å ha en hårføner rettet mot snøballen av formue hele tiden. Du bør til enhver tid plassere snøballen det hvor den blir minst rammet av varmen.

Eksempler på økonomisk frihet fra virkeligheten.

Det er ikke mange som er åpne om å være økonomisk fri. Faktisk er det heller ikke så mange som snakker åpent om å bli det. Det er de anonyme kontoene på Twitter som dominerer.

Det har flere årsaker. En av de viktigste er stigmatisering og fordommer. 

Det kan kjennes ubehagelig at mange vet at du lever på siden av den skandinaviske modellen. I vårt samfunn er det å arbeid en høyt verdsatt aktivitet. Uavhengig av om vi trenger lønnsinntekten eller ikke. 

Det gjør at vi lett blir utsatt for mistenksomhet hvis vi ikke tar del i arbeidslivet.

Flere som lever i økonomisk frihet vil derfor heller presentere seg som konsulenter eller frilansere. De ønsker å skape minst mulig oppmerksomhet om at de lever i økonomisk frihet. Det er derfor de heller presenterer seg som investorer eller eiendomsutviklere. 

Tilnærmingen gjør det utrolig mye lettere å omgås sosialt. Når man hilser på nye folk så slipper en å bli møtt med de samme spørsmålene, og mistroen som følger av å tilkjennegjøre at man ikke arbeider fordi man er økonomisk uavhengig.

Økonomisk frihet i Skandinavia

Fra virkeligheten så finner vi ikke noen gode eksempler på FIRE i Norge. Det er svært mange som har nok penger til å leve økonomiske fritt, men få som har gått ut og sagt at det er det de gjør. 

Fra Sverige så finner vi flere interessante eksempler. 

To stykker synes jeg er svært interessante, og det av to helt ulike grunner! Det er to historier. Både om fiasko og om suksess.

Friheten som forsvant.

En karakter som startet å skrive blogg i 2015 kalte seg “Onkel Toms stuga”. Han fortalte om hvordan han følte seg fanget i ekorn-hjulet og følte at eneste veien ut var å skape avstand til by og jobb.

Han  tok derfor med seg familien ut i skogen i Småland og etablerte seg på et lite småbruk. I 2017 startet han å filme tilværelsen og la en rekke videoer på Youtube.

Utgangspunktet var å leve slik i en periode på to år. Får å teste ut hvordan det er. Men de vurderte også å leve slik permanent.

Etter ett og et halv år endret de mening.

Da besluttet de for å returnere til byen og arbeidslivet etter at den opprinnelige planen på to år gikk mot slutten. 

I dag går de ikke lenger med tanker om å bli økonomiske fri. Tvert i mot har de funnet fornyet glede i å arbeide å ser for seg å gjøre det fremt til pensjonsalder.

De har riktignok fortsatt å spare og investere, men helt uten de mål og budsjetter som de levde etter før de flyttet ut i naturen.

Suksesshistorien

En annen tilnærming har en person som kaller seg Farbror Fri. Familien på fire lever i en småby litt lenger nord i Sverige. 

Familien har vært åpne om sin livsstil og har delvis finansiert den gjennom bøker, formidling og blogging og samme tema.

De valgt å bli boende akkurat der de bodde før FIRE. En av deres viktigste oppdagelser var at kostnadene ble kraftig redusert da de startet å leve på sin oppsparte investerte formue.

Overraskende mange av våre utgifter kan knyttes til de behovene man får av å måtte arbeide hver eneste dag.

Årsaken til at de ønsket økonomisk frihet var å bruke mer tid på det som de liker best å holde på med. Alt fra tid med barna, til skogsturer, alpint og artige spontane prosjekter og innfall.

Det er nok en tilnærming som ligger nærmere det mange kunne tenkt seg. 

De viktige forskjellene

Bare mindretallet vil leve øde i skogen, men mange ønsker seg mindre stress i hverdagen og mer tid til barn og hobbyer.

For de fleste handler ikke FIRE verken om å ligge på stranden med en drink i hånden eller å stå i åkeren med såkorn.

Tvert i mot så handler økonomisk uavhengighet for de fleste om hvordan man kan få tid til det som man må forsake i dag. 

Mer tid til det som gir energi og som gjør oss glad. Færre bekymringer og mindre stress.

Ulike grader av FIRE

Mange vil oppdage at noen timer mer med barna, seg selv, med trening og til hobbyer vil være akkurat det som bikker livet fra veldig bra til perfekt.

Flere savner tid til å kunne være nysgjerrig åpen og kreativ. Slik man var som barn og som student.

Rett og slett en bedre sammensetning av hverdagen.

For å få til den balansen så trenger noen å kutte jobben helt. For andre er det kanskje tilstrekkelig å redusere arbeidsuken med en dag eller to. Den ekstra tiden gir overskudd til å kutte kraftig i uforutsette utgifter.

Innenfor terminologien om økonomisk uavhengighet så finnes det flere varianter av FIRE: 

  • Fat FIRE
  • FIRE
  • Barista FIRE

Fat FIRE er den ekstreme versjonen. Det legges opp til livsstilsinflasjon i det man når økonomisk frihet.

Målet er å skaffe seg en så stor investeringsportefølje at den dekker både økonomiske uavhengighet og en dose luksus på toppen av det igjen.

Du kan fortsatt jobbe litt om du vil. Selv om du er FIRE

Tommelfingerregelen forteller at du trenger 300 ganger den summen du vil ha utbetalt hver måned i investert formue. Dermed vil hver ekstra utbetalte tusenlapp i måneden etter FIRE betyr at du må spare opp 300 000 ekstra før FIRE.

Barista FIRE baserer seg på at man forkorter veien til økonomisk uavhengighet. Ved å ofre noen tusen i fremtidige inntekter per måned, så kan du nå FIRE flere år tidligere.

Men det betyr at du må erstatte de tusenlappene i fremtidig inntekt ved å ta noen småjobber her og der mens du er FIRE. Det kan gjøres på flere måter:

  • Jobbe en time hver dag
  • En arbeidsdag i uken
  • En typisk sesong jobb en av årets tolv måneder

Å ta noen småjobber innimellom kan være morsomt og stimulerende uansett. Det er faktisk akkurat hva Farbror Fri gjør. De tar litt småjobber etter hva de liker og interesserer seg for. I deres tilfelle er det ikke fordi at de må, men fordi at de vil. 

Mellom en typisk dag som gjerne består av lange frokoster og oppdagelser i naturen, så hender det at de underviser litt som vikar på den lokale skolen.

Det er en måte å engasjere seg i samfunnet på. Man kjenner dagliglivets puls. Dessuten gir det en god følelse å gjøre en jobb utelukkende fordi man har lyst.

Oppsummering om Økonomisk frihet

Økonomisk frihet vil ikke betyr det samme for alle. Noen vil aldri føle seg fri, mens andre igjen vil føle at de lever i overflod når de kan ta flesteparten av hverdagens beslutninger uten å tenke på hva ting koster.

I Norge er det mange som har nådd FIRE, men få som snakker åpent om det. Det er sosialt lite akseptert å ikke arbeide, derfor presenterer mange som er FIRE seg som eiendomsutviklere eller investorer.

Det finnes en del bloggere og SoMe aktører i Sverige som åpent formidler fra livet som økonomisk uavhengig.

Nettopp hva du legger i å være økonomisk fri må utgjøre premisset for hvor mye penger du trenger i din investeringsportefølje.

For hver 1000 kroner i måneden du har behov for, må du spare opp 300 000 kroner. Dermed kan du spare deg for mange år med sparing hvis du bruker litt mindre som FIRE. Eventuelt hvis du gjør en Barista-FIRE og tar noen småjobber etter at du har blitt økonomisk uavhengig.

Vil du lese mer om økonomisk frihet og FIRE-bevegelsen?

Alle våre artikler om livsstil ligger samlet her.

Utover det så vil vi spesielt anbefale disse artiklene for deg som søker økonomisk frihet:

Hva er økonomisk frihet for deg? Hva ville du gjort mer av om du hadde hadde fått 37,5 timer mer fritid hver uke?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.