Samboer flytter inn

Hjem » Læring og selvutvikling » Samboer flytter inn

Hvordan skal du fordele utgiftene når du eier bolig og akkurat har fått deg en samboer som har flyttet inn til deg?

Samboer kjøper seg ikke inn i boligen, men bor der sammen med deg. Da er det utrolig lurt å komme frem til en god praksis på et tidlig tidspunkt slik at det ikke blir krangling.

Vi forteller deg hvordan du som eier bolig og den som bor sammen med deg bør dele utgiftene når det bare er én eier.

Vær spesielt OBS på den klassiske samboerfellen!

Flytte inn til en boligeier for å bli samboer

Denne artikkelen handler om økonomi for de som akkurat har blitt eller skal bli samboer.

Når den ene eier og den andre flytter inn er det nemlig mange hensyn å ta for at fordelingen skal bli rettferdig.

Det er flere typer samboerforhold og de krever litt ulik grad av avtaler.

  1. Samboere som kjøper en bolig sammen
  2. En som eier bolig og som lar samboer kjøpe seg inn i bolig
  3. Eier av bolig lar samboer flytte inn i boligen uten å kjøpe seg inn

Vi ser nærmere på punkt 3. Flytte inn uten å kjøpe seg inn.

Premisset for problemstillingen er slik.

Hun eier en leilighet fordi hun har vært flink og spart egenkapital til boliglån tidlig i livet. Kanskje hun har fulgt metoden for å spare lynraskt?

Han er hennes samboer. De ønsker å bo sammen, men han har ingen egenkapital og derfor ingen mulighet til å kjøpe seg inn i boligen.

De bestemmer seg for å bo slik noen år. Samboer skal studere ferdig og ta opp fullt studielån. Det skal spares og investeres slik at de kan kjøpe noe sammen etter hvert.

Hvordan kan dere som samboere lage en rettferdig økonomi?

Det naturlig å anse de daglige utgiftene som noe dere deler på. Utgiftene som går til utbedring av leilighets verdi og gjeld er det naturlig at eier tar alene.

Utgifter for deling

Hva er så disse utgiftene helt konkret. La oss se på utgiftene som samboer.

De fleste utgiftene er enkle å dele:

  • Strøm
  • Kommunale avgifter
  • Mat
  • Nett og strømming

Utgifter som ikke skal deles

Det som ikke skal deles er oppussing. Oppussing av leiligheten er en utgift som på sikt gir penger i kassen til eieren ved et eventuelt salg.

For eksempel hvis dere låner for å pusse opp badet. Da stiger leiligheten lett 300 000 i verdi. Det er penger som eier kan forvente å få igjen ved salg.

Samboer bør slippe å dele utgiftene for oppussingen med mindre han på den måten kjøper seg inn i boligen med en viss andel.

Lånet til den av samboerne som eier boligen

Lånet til den av dere som eier boligen er privat. Avdragene skal betales av låntaker som også er boligeier. Selv om det kan føles urettferdig der og da så gir det mening når boligen selges. Da er det nemlig boligeier som sitter igjen med hele gevinsten.

Vanskelige økonomiske tvilstilfeller når du er samboer

Det var de enkle utgiftene. Det som er litt mer komplisert og ikke like intuitivt er gjeld, renter og vedlikehold.

Men ikke fortvil, her får du svaret!

Renter på boligeier sitt boliglån

Renter på lånet til leiligheten er det naturlig at dere deler på. Nå som du er samboer blir det som en husleie å regne. Men vær obs på at dere deler summen rett.

La oss si at renteutgiftene per måned er 10 000. Da vil den av samboerne som eier boligen få 22% av dette i skattefradrag. Det betyr at de reelle renteutgiftene er 7 800 per måned. Når dere så deler den summen på to, så blir det 3 900 på hver av dere. Ikke de opprinnelige 5 000 som det fleste ville tenkt med det samme.

Fellesgjeld til samboer sitt lån

Hvis boligen er en andelsleilighet i et borettslag så er en del av det som betales i felleskostnader hver måned avdrag på lån.

Det er helt naturlig at dere deler på de øvrige fellesutgiftene. Men avdragene til fellesgjelden skal boligeier betale selv.

Dere finner ut hvor stor del av fellesutgiftene som er avdrag på gjeld ved å kontakte styret i borettslaget. Hvis de ikke vet så kan de sette deg i kontakt med forretningsfører for borettslaget.

Mer om fellesutgifter og hva de egentlig inneholder kan dere lese her.

Utgifter til vedlikehold av bolig

Som forklart er oppussing noe som betales av den samboer som eier boligen. Vedlikeholdet derimot deles på siden begge får nytte av det, og det er nødvendig for trivselen.

Men hvor går grensen mellom oppussing og vedlikehold?

Det finnes ikke et helt klart naturlig skille. Dere må rett og slett bli enig om balansen mellom vedlikehold og oppussing selv.

SINTEF definerer vedlikehold slik:

Vedlikehold defineres som de aktiviteter som gjennomføres for å opprettholde eller gjenvinne et systems funksjonsegenskaper.

SINTEF

La oss si at det lekker under vasken på badet. Da er det gjerne naturlig at begge deler på et nytt rør eller overgang. Men om hele kjøkkenet skal byttes så blir det oppussing og eiers utgift.

Mange går i fellen

En veldig vanlig felle når personer flytter sammen er at utgiftene deles omtrent likt i kroner. Det er i og for seg helt OK, men problemene begynner med fordelingen av utgiftene.

Det er ikke uvanlig at mannen tar utgifter knyttet til lån og større investeringer, mens kvinnen kjøper forbruksvarer.

Hvis de er så uheldige og slår opp og heller ikke har skrevet samboeravtale så risikerer hun som har kjøpt forbruksvarer å stå ribbet tilbake. Mens den som har betalt på lån, elektronikk og bil sitter igjen med verdier.

Oppsummering om samboer som flytter inn

Når du har blitt samboer ved å flytte inn i boligeiers bolig så er det naturlig at dere deler de daglige utgiftene til forbruk og vedlikehold.

Nedbetaling på boliglån og nedbetaling på fellesgjeld regnes som sparing. Det skal boligeier betale siden det er hun som får betalingen når boligen selges.

Det er selvsagt ingenting i veien for å endre fra denne malen om gode hensyn taler for det. For eksempel hvis det er enorme forskjeller i inntekt eller formue.

De som kjøper en bolig sammen eller kjøper seg inn i boligen til hverandre bør tegne en samboeravtale eller samboerkontrakt.

Vær spesielt OBS knyttet til den klassiske fellen mange samboere går i ved deling av utgifter.

Vil du lese mer om privatøkonomi?

Trenger du mer informasjon om det å bli boligeier elle om ulike typer lån, så anbefales disse artiklene for videre lesning:

Hvordan deler du dine utgifter med din samboer?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.