Timepris til snekker gjør det bedre å pusse opp selv!

Hjem » Bolig » Timepris til snekker gjør det bedre å pusse opp selv!

Når du pusser opp så er timepris for snekker helt avgjørende for beregningen av hvor mye det hele vil koste.

Utfordringen er å finne ut hvor mye jobb snekkeren må gjøre og hvor mye det spiser opp av budsjettet for oppussing. Denne prisen må sees i sammenheng med hva det koster om du gjør arbeider selv.

Det hevdes ofte at det er bedre å jobbe en time overtid for så å leie inn en snekker, enn å gjøre arbeidet selv. Men er det egentlig det?

Kanskje det faktisk er bedre å ta seg fri noen dager å gjøre alt selv? Alt dette skal vi finne svar på.

Hva er timepris for en snekker?

Vi starter med å finne ut hva det koster å hyre inn fagfolk. Prisen varierer litt mellom snekkere, elektriker, rørleggere og ventilasjons-arbeidere. Normalt er timepris for snekker litt lavere enn for de andre fagarbeiderne.

Som utgangspunkt må du ut med et sted mellom 800 og 1200 kroner per time for kvalifisert arbeidskraft med ordnede arbeidsforhold.

Det betyr ikke at den enkelte håndverker faktisk putter den summen i lommen for hver time. Vi forklarer mer om det siden.

Hvis du booker inn en snekker over lengre tid kan du kanskje presse timepris mot nedre del av sjiktet. 

Med timepris på 800 kroner for en snekker så blir det 30 000 kroner for en uke med arbeid.

Ekstra vanskelig snekkerjobb kan koste mer

Måten prisen for en håndverker er satt sammen, kan variere sterkt fra jobb til jobb. Dette kan avhenge av hva slags arbeidskraft som kreves, hvor mange timer som er involvert, og hvilken vanskelighetsgrad som er involvert. Dette gjør at prisen for en håndverker kan variere fra jobb til jobb.

Hvordan vet jeg om det er lurt å leie inn snekker?

For å finne ut om du bør leie inn snakker eller gjøre arbeidet selv, må vi legge fast noen prinsipper for vurderingen.

For det første: Lønnen til deg som skal pusse opp er noenlunde gjennomsnittlig. Vi setter den til 600 000 for å gjøre det enkelt, men håndfast.

For det andre setter vi som et premiss at timepris for snekker og andre håndverkere er helt hvit arbeidskraft under ordnede forhold. Det er mange som kjøper svart arbeid fordi det er billigere, men det er forferdelig dumt av mange årsaker. Les mer om hvorfor her.

Dernest forutsetter vi også at du har kompetanse til å gjøre en del arbeid selv. Hvis du har litt trening fra før og noen venner som du kan høste råd fra, så vil YouTube og Google gi deg svarene du trenger for å bygge nærmeste hva som helst.

Sjekk hva denne utrente 18 åringen bygget på et år ute i skogen. Han kunne heller ingenting fra før og brukte mentorer og Google på veien.

Det fjerne og siste premisset er at det er begrensninger på hva du selv har lov til å gjøre.

Vi antar nemlig at du ikke har spesialkompetanse innenfor snekring, elektrisitet, våtrom, rør og ventilasjon.

Hvis du har det så er det bra for deg fordi det blir billigere, men her anser vi det som spesialkompetanse. Da må det leies inn kompetente fagfolk. 

Fordi arbeidet til dels er pålagt å gjennomføres av fagfolk. Og fordi dokumentasjon og salgbarhet i ettertid ofte er avhengig av det.

Hvor lenge må du jobbe for å dekke en snekker sin timepris?

Hvor lenge må du da jobbe selv for å tjene inn det som det koster å leie en snekker?

Gitt forutsetningen som vi tok opp i starten, at du selv tjener 600 000 per år, så vet du at det betyr omtrent 30 000 kroner utbetalt per måned. Med gunstig beskatning så kommer du kanskje opp i 34 000.

Likheten mellom beløpene er ganske interessant. Vi har allerede slått fast at en snekker koster 30 000 kroner i en uke.

Det viser seg nemlig at du må jobbe i omtrent én hel måned for å finansiere en snekker i én uke.

Selv om du jobber overtid og får litt ekstra betalt, så må du jobbe ekstra et sted mellom tre og fire dager for hver dag du vil leie snekker til timepris på 800 kroner.

Deler av årsaken er at skatten på de siste kronene av overtidsarbeidet etter hvert vil bli høyere enn skatten på den lavere delen av inntekten.

Hvor mye tjener egentlig en snekker?

Men er ikke håndverker et lavere betalt yrke enn mitt eget, tenker du kanskje?

Og ja, det kan nok være tilfelle. Men selv om lønnen til håndverkere i utgangspunktet kan være lavere enn din timelønn på litt over 300 kroner, så blir prisen du må betale raskt høyere.

Håndverkere har som alle oss andre en rigg rundt seg og må betale for den på samme måten som alle oss andre.

La oss se på et eksempel fra en liten snekkerbedrift

Tenk deg at du tjener 250 kroner timen som snekker i en liten snekkerbedrift. 

På toppen av dette må bedriften legge på feriepenger, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring og obligatorisk pensjon. 

Dessuten koster også velferdstiltak i bedriften noen kroner. Snekkere skal også ha sosiale tilstelninger, julebord og hygge.

Utover dette trengs verktøy, leie av lokaler, varebil og utstyr. Samt kursing i nye krav og forskrifter. 

Glem heller ikke forsikring på utstyret, markedsføring, lønnssystem og administrasjon.

De må også regne inn litt vakanse. De kan ikke være på oppdrag 100% av tiden.

Helt tilslutt må det settes av litt penger til overskudd, sykefravær og ikke minst mva.

Plutselig har timeprisen for en snekker bykset opp fra 250 til 800 kroner.

Det er bra at din snekker legger alt dette inn i sin timepris

Hvis du annonserer en jobb og et firma tar kontakt og sier at de kan gjøre jobben til 500 kroner timen så vet du at noen er feil.

Lønnen til snekker som utfører oppdraget er garantert veldig lav. Men ikke bare det. Bedriften har garantert ikke satt av penger til reklamasjoner og utbedringer. 

Hvis noe går galt, så går bedriften konkurs.

Med slike priser har de nemlig ikke penger til overs for å rette opp i feil og misforståelser uten at det skal koste deg dobbelt. Reklamasjoner skal nemlig være vederlagsfri.

Det er kanskje ikke rart at det blir misforståelser heller. Fordi en slik timepris indikerer også at det ikke settes av tid og penger til verken kursing eller faglig utvikling. Da blir det vanskelig å henge med på nye standarder og forskrifter.

Da sitter du der med noe som krever enormt med arbeid å rette opp i.

Enten må du sette av noen uker selv eller så må du for andre gang betale noen for å gjøre jobben på nytt.

Den gunstige prisen kan i etterkant vise seg å være alt annet enn gunstig.

Bør du gjøre jobben selv eller la snekkerne få oppdraget?

Da gjenstår det vanskelige spørsmålet. Bør du ta jobben selv eller leie inn en snekker?

For en dag med arbeid er valget enkelt å forholde seg til.

Da velger du om du vil jobbe overtid i 3-4 dager for å betale snekkeren eller om du vil gjøre arbeidet selv på noen kvelder eller en helg.

Å leie inn snekker for en full dag koster 6000 kroner. Hvis du selv klarer å gjennomføre arbeidet på den doble tiden av snekkeren så får du i praksis en timelønn på 6000/15 = 400 kroner.

Det er mer enn du tjener per time i din dagjobb til 600 000 i året.

Hva så om du skal gjøre et større prosjekt over en hel måned?

La oss si at dette er februar og en måned er akkurat 4 uker. Da koster det deg 120 000 kroner å sette oppdraget ut til snekker.

Det vil da være bedre å ta permisjon fra jobben i en måned å utføre arbeidet selv.

La oss se på tallene.

Snekkerne jobber 7,5 timer per dag. Det blir 37,5 timer på en uke. Du vil trenge mer tid selv. Det kan du løse ved å arbeide litt lengre dager og inkludere lørdag.

Hvis du jobber på lørdagen og i tillegg legger på 2,5 timer ekstra hver dag, så når du en arbeidsuke på 60 timer i uken. Det blir seks dager av ti timer. Det er overkommelig. Husk på at du har fri fra jobben og kan sove på din egen arbeidsplass denne måneden.

Det bør være nok til å henge med på tempoet til snekkeren. Husk at du blir bedre på arbeidet etter hvert som du får erfaring.

Du får selvsagt ikke lønn den måneden du har tatt fri for å pusse opp, men til gjengjeld har du spart en gigantisk sum. Totalen blir hele 120 000 – 30 000 = 90 000 kroner.

Men det er ikke alt. Det er faktisk enda flere fordeler med å gjøre jobben selv!

Flere fordeler med å gjøre jobben selv.

Du vil nemlig få ekstremt mye erfaring etter å ha jobbet 60 timer hver uke i 4 uker. Det er 240 timer med snekring.

Hvis du noensinne skulle få lyst til å investere i en utleiebolig så vil du fra nå av har lært deg en rekke ting:

  • Du har lettere for å bedømme leilighets verdi
  • Det er lettere for deg å se omfanget av utbedringer som må gjøres
  • Du klarer å gjøre mye av utbedringen selv
  • Mye av verdien ved å kjøpe for utleie kommer fra det du kan tilføre selv
  • Du vil ha tilgjengelig en del verktøy og materialer som du kan bruke på andre prosjekter
  • En helt ny vei for å bygge kapital har blitt åpnet for deg gjennom investering i eiendom

Hvis du blir fristet av noe av dette så anbefales artikkelen om ulike måter du kan investere i eiendom for å bygge kapital.

Oppsummering om timepris for en snekker

Som et utgangspunkt må du ut med et sted mellom 800 og 1200 kroner per time for kvalifisert arbeidskraft med ordnede arbeidsforhold.

Snekkere er i nedre del av det sjiktet, mens elektrikere og rørleggere gjerne er i øvre.

Hvis du blir tilbudt tilsvarende tjenester til priser ned mot 500 kroner så kan du være temmelig sikker på at noe ikke stemmer.

Årsaken er at snekkere må betale for lokaler, varebil, utstyr, arbeidsgiveravgift, forsikringer og en rekke andre ting. Akkurat de samme type utgiftene som din arbeidsgiver har for deg.

Den høye timeprisen for å leie inn en snekker gjør at det er svært prisgunstig for vanlige arbeidere med gjennomsnittlig lønn å utføre en stor del av oppussing og renovering selv.

Det er ikke så vanskelig og det er utrolig mye god hjelp på YouTube.

Ved å arbeide selv får du i praksis en timelønn som er høyere enn den du får i din dagjobb.

Som en tommelfingerregel vil en gjennomsnittlig lønnsarbeider måtte jobbe i en måned for å betale en snekker for å jobbe i en uke.

Les mer om bolig, oppussing, økonomi og timepris for snekker

Hvordan gjennomførte du arbeidet da du pusset opp? Gjorde du hele jobben selv, eller hyret du inn en snekker? Hvor mange dager er du villig til å jobbe ekstra for å finansiere en dag med snekker?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.