Du kan tjene mer med CAPE investering!

Hjem » Investering » Du kan tjene mer med CAPE investering!

CAPE investering er ikke spesielt vanlig, men det kan være svært lønnsomt.

Det er en kontrær måte å investere på og ikke alle støtter teorien som ligger til grunn for CAPE.

Men metoden har også mange tilhengere.

Teorien bak CAPE er logisk og gir god mening. En god del empirisk bevis styrker teorien.

Vi forklarer hva CAPE investering er og hvor du kan finne oppdaterte tall for CAPE investering.

Da vil du selv kunne se hvilke land som CAPE tallene forteller at det er aller best å investere i.

Hva er CAPE investering?

Som du ser av FlerePenger porteføljen så er CAPE investering en av pilarene som porteføljen støtter seg på.

CAPE er et engelsk akronym og står for cyclically adjusted price-to-earnings ratio.

På norsk blir det noe sånt som: syklisk justert ratio for pris til fortjeneste (P/E).

Det finnes to måter for å regne ut P/E:

  • Dividere aksjekurs på årsresultat pr. aksje
  • Dividere markedsverdi på årsresultat

Andre navn på akkurat det samme som CAPE er basert på navnet til han som oppfant denne måten å vurdere markeder på. Nemlig Robert Schiller professor ved universitetet i Yale.

CAPE omtales derfor også i litteraturen også som Shiller P/E ratio.

Det betyr at markedene blir målt i henhold til denne metodikken for å avdekke om de er under, over eller akkurat riktig priset i henhold til et historisk snitt.

Tanken er like enkel som den er genial. Når markedene er billig, så vil de trolig vokse mye i årene fremover. Når markedene er dyre, så forventes det lav vekst.

Hva forteller CAPE raten oss?

La oss se på et eksempel fra Tyrkia. Hver av prikkene er et målepunkt som er gjort i tiden etter etter 1987.

Den horisontale aksen viser CAPE ratioen fra 0 til 25, mens den horisontale aksen viser avkastningen de neste ti årene i prosent fra negative 10% til positive 25% avkastning.

Korrelasjonslinjen styrker teorien om at den høyeste avkastningen hentes ved å investere når selskapene er priset lavt i forhold til hvor mye penger de tjener.

Tilsvarende viser grafen at avkastningen blir dårligere når du betaler en dyr pris for selskapene.

CAPE har historisk vist seg å fungere bedre på sykliske økonomier so for eksempel Tyrkia, Latin-Amerika og Indonesia. For de stabile øst-asiatiske økonomiene som Taiwan og Sør-Korea har det fungert dårligere.

Hva kan CAPE investering brukes til?

CAPE kan hjelpe deg til å vurdere om indeksen i et gitt land er billig eller dyrt priset.

Det vil igjen hjelpe deg med å ta avgjørelsen om det er gunstig eller ugunstig å kjøpe indeksfond eller en ETF som dekker indeksen i det landet.

Dessuten kan du sammenligne landene i mellom.

Du kan sammenligne markeder verden over og deretter vurdere hva du skal kjøpe. Vil du kjøpe et kjempedyrt marked på 40 og håpe at det skal nå 45, eller vil du kjøpe et kjempe billig marked til 5 og håpe at det skal stige mye?

Drømmen til de som driver med CAPE investering er selvsagt det siste.

Kjøpe noe billig og håpe at det ikke stopper på 5, men at det går hele veien til 15 eller kanskje over 20. I slike tilfeller tjener du godt med penger!

Kan CAPE lære deg å selge til riktig tid?

Den samme teorien vil kunne gi signaler om når du skal selge. La oss se på et eksempel fra Russland.

Hvis du eier en ETF som dekker den russiske indeksen og du ser at CAPE ratioen beveger seg over 15, så vet du at historien har vist at det er liten sjanse for at du vil tjene penger de neste årene.

Det kan være en tydelig signal på at du bør selge.

Selge bør du også vurdere hvis du eier en indeks som begynner å blir dyr og du ser at et annet marked begynner å nærme seg CAPE rater som historisk har gitt veldig god avkastning.

Da kan det være riktig å selge seg ut av det dyre markedet og heller kjøpe seg inn i billigere markeder.

Fungerer CAPE hver gang?

CAPE metoden er enkel å forstå og gir egentlig god mening ut fra vår vanlige forståelse for kjøp og salg.

Ved full oversikt over prising og fremtidsutsikter så vil tilbud og etterspørsel normalt regulere markedet. Når noe fremstår som åpenbart billig vil det tiltrekke seg kjøpere og motsatt.

Markedets usynlige hånd ble vi kjent med allerede på ungdomsskolen. Men det er ikke alltid teorien stemmer med virkeligheten. 

Det kan for eksempel være stadig tilbakevendende risiko som ligger over noen markeder og bidrar til at de alltid vil være billig. 

Kongo vil kanskje alltid være billig

La oss ta Kongo som et eksempel. 

Det er et komplisert land bestående at minst 50 nasjoner og uhyre kompliserte innenlandske relasjoner mellom dem. Kongo har vært preget av kriger, naturkatastrofer, sult, kupp og svak følelse av samhold.

Det er veldig lite som tyder på at et slikt aksjemarked, i den grad det finnes, noen gang vil slutte å være billig.

Fordi det er billig av en veldig god grunn.

Samtidig er det veldig vanskelig å se for seg at markedet i USA noen gang skal bli ordentlig billig.

USA vil aldri bli veldig billig

CAPE raten for markedet i USA vil kanskje variere mellom litt dyrt til veldig dyrt. For at det skal bli billig så må helt spesielle negative ting skje. 

Det vil si hendelser som det i dag ikke er spesielt stor sannsynlighet for. 

De gode driverne er nemlig alltid tilstede i USA.

Staten legger godt til rette for oppstartsbedrifter. Befolkningen er godt utdannet og de flinkeste hodene fra resten av verden drar til landet så fort de får muligheten. Fordi USA alltid tilbyr enorme muligheter til de mest ambisiøse som ønsker å satse.

Det er omtrent ingen land i hele verden som lever så godt på sitt rykte om å være mulighetene land som det USA gjør.

De fleste land er et sted midt i mellom

Det er ytterpunktene. De fleste andre land ligger et sted midt i mellom. 

I det midtsjiktet finnes det muligheter for å gjøre gode investeringer med CAPE. For disse landene svinger.

De opplever konjunkturer og sykluser. Makten skifter og de har ulik og varierende grad av vellykket politisk ledelse. 

Mange faktorer spiller inn. Som demokratisering, utdanningsprogrammer og bedre relasjoner med nabolandet. En hel rekke ulike parametere er med på å definere hvor godt et land er forventet fungere økonomisk i fremtiden. 

I dette ligger enorme muligheter for deg som er en makro-orientert investor. Du kan forsøke å tolke de underliggende trendene og spå hvordan driverne vil påvirke regioner og land. 

Vi kan leke med mange spennende scenarier:

  • Hva har det å si for Finland at de er i ferd med å få en generasjon ut fra universitet og høyskole som har nytt godt av verdens beste utdanningssystem gjennom hele livet sitt?
  • Vil Sør Korea med sin høykvalitets industri noensinne bli like høyt verdsatt som det ville blitt om landet lå plassert flere tusen kilometer lenger borte fra Nord-Korea?
  • Hva med Japan? Tar de noen gang igjen det tapte tiårene?
  • Hva med alle barna i Øst-Europa som er født de siste 10 årene av foreldre som har levd over halve livet sitt og etter hvert blitt vant med markedsøkonomi. Vil regionen nå for alvor skyte fart?
  • Hvordan klarte Hellas å reise seg etter krisen i 2007? Er det andre land som har enormt potensiale for å reise seg fra tilsvarende kriser nå?

Her finner du tall for CAPE

To gode kilder til ferske tall for CAPE. Kommenter gjerne under om du kommer over flere gode kilder.

Oppsummering om CAPE investering

CAPE er et mål som kan brukes for å vurdere om en indeks er billig eller kostbar å kjøpe. Når den er billig forventes det høy vekst, mens et dyrt CAPE tall gir forventninger om lav vekst de neste årene.

Det finnes empiri som støtter CAPE teorien for globale markeder. Spesielt har teorien virket godt på sykliske økonomier som Latin-Amerika, Indonesia og Tyrkia.

Se oversikten over CAPE tall for mange land.

For å handle i henhold til informasjonen fra CAPE tallene er du avhengig av å kjøpe indeksen i ulike land. Det gjøres lettest gjennom ETF.

Det er ikke alltid at en lav CAPE vil gi de ønskede resultatene. Noen land vil alltid være billige fordi risikoen alltid er høy. Slike verdi-feller må identifiseres og styres unna.

Les mer om CAPE og andre typer investeringer

Vi har samlet alle våre artikler om investering her.

Utover det så anbefaler vi spesielt disse artiklene:

Har du brukt CAPE for å investere? Hvordan gikk det, og oppnådde du bedre avkastning enn ved å følge global indeks?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.