ETF vs indeksfond hva er best?

Hjem » Investering » ETF vs indeksfond hva er best?

Når du skal velge mellom ETF vs indeksfond må du stille deg et veldig viktige spørsmål: 

Hvor lenge skal du eie fondet? 

Det er nemlig hvor lenge du eier fondet eller ETFen som har størst betydning for hvilket alternativ som er billigst og dermed også kanskje det beste valget for deg.

Kostnader over tid i ETF vs indeksfond?

Kostnadene er satt opp litt ulikt for indeksfond og ETF.

Mye av begrunnelsen for å velge det ene eller det andre er jo nettopp hvor mye det koster oss og hvor mye vi kan forvente å få i avkastning.

La oss se hvordan kostnadene fordeles for ETF vs indeksfond.

Kostnader i indeksfond

Når du kjøper indeksfond betaler du den laveste forvaltningskostnaden som er å finne for tradisjonelle aksjefond. Det er fordi indeksfond har svært lave utgifter.

Fondet er nemlig regelstyrt og har ett eneste mål. Å oppnå samme avkastning som indeks. Til det trenger forvalteren bare sette opp noen regler som gjør at indeksfondet faktisk kjøper de aksjene som er i indeksen.

I praksis vil det si å kjøpe de største aksjene. De kjøper noen mindre selskaper også, men på et sted stopper de.

Det er nemlig ikke nødvendig å kjøpe selskapet som utgjør det 47000 mest verdifulle selskapet i verden for å speile en verdensindeks.

Til det er påvirkningen alt for liten. Slik fungere både indeksene som er laget for å vise utviklingen og slik fungerer også fondene som følger indeks.

Kostnader i ETF

ETF har faktisk enda lavere årlige forvaltningskostnader. Faktisk kan de være så mye som 3 eller 4 ganger lavere enn indeksfond. Men det er et problem. Du må nemlig betale andre avgifter i tillegg.

Disse andre avgiftene kan få stor betydning for totalkostnaden og dermed også for hva som er best av ETF vs indeksfond.

ETF er et fond som handles i realtid på børsen. Det er ingen forskjell i måten handelen gjennomføres på mellom en aksje og en ETF.

Det betyr også at det ikke er forskjell på avgiftene. Akkurat som en aksje så må du med en ETF faktisk betale kurtasje for å handle fondet.

Det slipper du helt unna med indeksfond. I tillegg må du betale for veksling av valuta. Fordi det aller meste som finnes av ETF er i en annen valuta enn den norske. 

Størrelsesforholdet er ekstremt skjevt. Mens det finnes 3-4 norske ETF fond så finnes det mange tusen ETF i utlandet.  Alle i en annen valuta enn vår.

Hos noen forhandlere kan du redusere valutaavgiften ved å opprette egen valuta konto. Hvis du så bruker den og gjennomfører veksling manuelt så blir avgiften lavere enn om handlesplattformen gjennomfører vekslingen automatisk for deg i handels øyeblikket.

Kostnader i ETF vs indeksfond sammenlignet

KostnaderETFIndeksfond
Årlig forvaltningFra 0,04%Fra ca. 0,15%
KurtasjeJa* Nei
ValutakostnaderJa*Nei

Kostnadene til kurtasje og valuta vil variere på handelsplattformene.

For at ETF skal være billigere enn et indeksfond så bør du ta sikte på å eie den ETF i mellom 5 og 10 år. Litt avhengig av hvilke betingelser din handelsplattform gir for kjøpet.

Unntaket fra dette er ETF som kan handles uten valuta kostnad og gjennom en avtale med redusert kurtasje.

Hva når du selger din ETF? 

Ved salg må du gjennom akkurat den samme runden bare i motsatt rekkefølge.

Du går på børsen og selger fondet dit. Også nå må du betale både kurtasje og for vekslingen.  Begge deler utgjør en stor andel penger. Det blir lett oppimot 0,4-0,5% av beløpet du handler eller selger for.

Hva skiller ETF vs indeksfond?

Utover kostandene er det ikke så mye som trenger å skille ETF og indeksfond. I prinsippet kan de begge følge akkurat den samme indeks.

Les mer om hva som kjennetegner en ETF.

I slike tilfeller bør du tenke på hvor lenge du har tenkt å eie ETF. Du må nemlig eie den over mange år før du vil merke noe til besparelsene kontra et indeksfond.

Indeksfondet har så store summer under forvaltning og så store for stordriftsfordeler at det er vanskelig å utkonkurrere det på pris. Selv om den årlige avgiften er litt høyere.

Bland disse stordriftsfordelene er kurtasje og valuta kostnader. Når indeksfondet kan gjøre kjøp og salg samlet for tusenvis av kunder, så blir det billig. De kan samle engangs kjøp, månedlige avtaler og akkumulerte utbytter.

Alle disse justeringene gjør de daglig for mange tusen kunder samtidig. Det betyr at valutakursen blir utrolig mye bedre enn det du får som enkeltkunde på en handelsplattform. Kurtasjen blir også minimal siden den blir delt på så mange kunder.

Fordelene med ETF vs indeksfond

Hva er så fordelen med en ETF vs indeksfond som gjør at det finnes et gigantisk marked for børshandlet fond?

Det er flere fordeler. Noen gjelder oss i Norge og noen ikke så mye for oss. Men alle kan forklare hvorfor tilbudet og etterspørselen etter ETF virker umettelig.

De fleste ETF er utstedt i USD. De fleste kundene har konti i USD. Dermed har kundene i USA ingen valuta avgift som spiser opp fordelen. Nettopp dette er noen av begrunnelsen til det store tilbudet av ETF fond.

ETF er helt ufattelig billig for kunder som bor i USA.

Den andre store fordelen med ETF er at du kan spisse sparingen med ETF.

Indeksfond er som regel rettet mot store indekser. For eksempel USA, verden eller Europa. ETF derimot kan innrettes mye smalere.

Det er slett ikke uvanlig å finne ETF innrettet mot relativt små land. Eller mot teknologiske trender, eller tidsånden som råder.

Det kan gi etterspørsel etter ETFer i råvarer eller spesielle produkter som vegansk mat eller gaming sektoren i Asia. Det finnes egentlig ingen grense for hvor snever en ETF kan innrettes.

Oppsummering om ETF vs indeksfond

ETF er et børshandlet fond som kan være innrettet mot både indeks og nisjer.

ETF og et indeksfond kan i prinsippet bestå av akkurat de samme aksjene som er hentet fra en stor indeks.

Kostnadene ved kjøp og salg avgjør dermed hva som er best av ETF vs indeksfond. Hvis du eier ETF over 10 år er den billigere enn indeksfondet. Hvis du selger før den tid er trolig indeksfondet billigst.

Årsaken er at indeksfond har en rekke stordriftsfordeler.

Fordelen med ETF er for mange at de kan spisse sparingen. Det vil si at de kan kjøpe ETF for å få eksponering mot akkurat de nisjene de har ekstra stor tro på.

For å finne en ETF som passer deg kan et godt screening verktøy være et godt første steg.

Liker du å lese om penger og investeringer?

Vi har samlet alle våre artikler om investering her.

Hvis du vil lese mer om investering i ETF, indeks og fond så anbefaler vi disse artiklene:

Hva foretrekker du av ETF vs indeksfond? Forteller gjerne om bakgrunnen for dine valg i feltet under!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.