Grønne fond fungerer

Hjem » Tjene penger » Grønne fond fungerer

Er grønne fond bare for grønnskollinger? Altså de som er helt ferske aksjesparere som kjøper det som de leser mest om i avisen?

Vi skal se mer på det ved å forklare hva grønne fond er. Etterpå vil vi ta for oss positive og negative sider ved grønne fond og se på hva det betyr for avkastning og risiko i din portefølje.

Hva er grønne fond?

Grønne fond er aksjefond som investerer i det som vi ofte omtaler som grønne industrier og selskaper. Det er ingen fasit for hva som er en grønn industri. Derfor kan grønne fond ha temmelig ulikt innhold.

Grønne fond unngår å investere i olje og kullindustrien. Som regel unngår de også andre investeringer som ikke går overens med FNs mål for bærekraft.

De er ofte tungt inne i fornybare industrier og miljøteknologi. Med det menes selskaper som bidrar til fornybar energi, og utvikling av bærekraftige energi, mat og forbruk.

Grønne fond brukes også om såkalte ESG fond. ESG står for Environmental, Social og Governance. Det betyr at selskapene skal prestere på parametere innenfor klima, miljø, samfunnsansvar og eierstyring.

Samfunnsansvar og eierstyring glir litt over i hverandre men inneholder begreper som korrupsjon, hvitvasking og likestilling, menneskerettigheter og skatteunndragelse. Alt dette er destruktive krefter som holder samfunnet nede.

En fyldig forklaring på parameterne som utgjør ESG finner du i her.

Ordene som utgjør ESG kan oversettes med Klima og miljø, Samfunnsansvar og Eierstyring.

Hvordan kan jeg vite at jeg er investert i grønne fond?

For å gjøre det lettere for seg selv benytter mange som setter sammen grønne fond ulike filtre. Filtrene er ofte utarbeidet av andre. De tar rett og slett et sett kriterier fra FN sine bærekraftsmål eller kopierer kriteriene til oljefondet.

Grønne fond er som regel merket med grønne blader eller symboler hos fondslevrandørene. Sbanken bruker et sett av blander etter hvor grønne fondene er. Jo flere blader, jo grønnere fond.

Hvis du analyserer grønne fond med Morningstar sine glimrende gratis analyseverktøy så bruker du filteret Sustainability for å finne de grønne fondene.

Er investeringer i grønne fond bra?

Både ja og nei. Hvis for mye penger kanaliseres inn i grønne fond kan det virke mot sin hensikt. Spesielt hvis verdiene som finnes i fondene ikke fortjener å bli vurdert som så gode. Da risikerer vi en oppblåst grønn økonomi hvor markedet verdsetter dårlige grønne selskaper for høyt.

Det kan skape en uheldig ubalanse som gjør at uviktige, grønne selskaper nærmest vasser i penger.

Mye penger inn i kassen påvirker kulturen i selskapet.

Hvis selskapene ikke lenger trenger å være ledende på innovasjon så fører det til mindre utvikling i verden. På sikt svekker det konkurransekraften og fremgangene som vi er avhengig av.

Hva skjer hvis alle bare kjøper grønne fond?

Hva skjer så om alle pengene går inn i nye grønne selskaper? Da risikerer vi at de tradisjonelle selskapene som har vært der lenge får lavere verdi. Det gir på sikt svekket kraft til å konkurrere.

Hvis verden skal bli markant grønnere er det nemlig de største tradisjonelle selskapene som det er viktigst å endre.

Ta for eksempel Equinor og Shell, to giganter innenfor energiproduksjon. Deres størrelse, økonomisk kraft og organisasjonskultur vil ha en utrolig slagkraftig når de først tar steg i grønn retning.

For verden som helhet og de målene som vi søker å oppnå vil en grønn retning av disse være nødvendig. Og veldig mye viktigere enn hva 100 småselskaper finner på.

Dette er litt satt på spissen, men ikke langt fra sannheten.

Er grønne fond indeksfond?

Grønne fond kan finnes som indeksfond og som aktive fond.

Vi snakket over om at det ikke er en fasit for hva grønne fond må investere i. På den ene siden kan det virke rart. Men det er faktisk veldig bra!

Det hindrer til en viss grad at fondene ikke må kjøpe akkurat de samme selskapene.

Det er nemlig allerede en for stor overlapp mellom grønne fond sine eiendeler. Så stor at det faktisk var med på å skape en boble i 2020 og 2021. Etter å ha steget veldig i noen år falt grønne fond brutalt senere i 2021.

Forhåpentligvis lærer fondsforvalterne seg å se bredere på det grønne skiftet i fremtiden.

Husk at risikoen øker hvis du investerer i grønne fond som har et smalere investeringsunivers enn de globale indeksfondene. Les gjerne mer om risiko og hvordan du kan forstå den bedre.

Er det noe negativt med grønne fond?

Grønne fond øker risikoen i porteføljen hvis du går fra et globalt aksjefond til et grønt aksjefond. Samtidig reduserer du risikoen hvis du går fra en ESG enkeltaksje til en grønt fond.

Vær obs på at det ikke nødvendigvis er god butikk å bare investere grønt. Olje og kull er fortsatt godt betalt. Det samme er også tobakk og pornografi selv om de fleste grønne fond utelukker begge kategoriene.

Det er viktig å lese seg godt opp på innholdet i det grønne fondet som du vurderer å kjøpe.

Siden det ikke er en fasit for hva som er grønt så kan de inneholde litt av hvert og ikke nødvendigvis det som er best for å tjene mest mulig penger.

Hva er fint med det grønne skiftet i finans?

Det er veldig fint at finans er med på å sette fart bak den retningen som politikerne vil at vi skal bevege oss i. Politikerne er igjen valgt av folket og sånn sett kan vi si at folket ønsker grønnere finans.

I dette tilfelle er det et felles interessefellesskap mellom folket, politikere og finans. Alle ser nødvendigheten av en grønn endring og retning.

Det er alltid viktigere med hva som faktisk gjøres enn hva som sies.

Når mange milliarder kanaliseres inn i selskaper med grønne profiler så er det ikke bare et kraftig signal. Det er også en stor mulighet i for å sette kraft og penger bak retningsvalget. 

Det gir økt finansiell stabilitet til innovative selskaper som endrer måten vi skaffer oss varme i huset og mat på bordet. Til syvende og sist vil slike konkrete handlinger faktisk endre livene våre i grønn retning.

Et sted må vi starte

Noen må gå foran. Deng Xiaoping, den tidligere lederen i Kina, sa at noen må bli rike først da han ville liberalisere økonomien i Kina.

Det samme kan sies om det grønne skifte og grønne fond.

Noen selskaper må gå foran og finne løsninger. Solceller og batterier vil alltid være dyrt mens produktene er nye. Men det blir billigere når massene henger seg på og en kan skalere opp produksjonen. Det er da stordriftsfordelene slår inn.

Det grønne skiftet har bare så vidt startet

Vi får ikke ned forbruket av kull hvis ikke noen bruker store summer på å forske og utvikle alternativer.

Men det stopper ikke der. Til glede for de som investerer i grønne fond så finnes det også helt nødvendige selskaper som promoterer og selger løsningene.

Dessuten er det en stor underskog av selskaper som driver med utvikling. Både av funksjonalitet og integrasjon mot eksisterende og ny teknologi. Utviklingsmulighetene fremover er enorme!

Markeder må skapes og utvikles for at prisene skal blir rimeligere. Hadde det ikke vært for Tesla så ville elbiler vært mye dyrere i dag. Ladebatterier generelt ville vært dyre om ikke mobiltelefonene hadde blitt oppfunnet.

Det samme skjer med syntetisk kjøtt.

Uten å skalere opp er disse produsentene nødt til å gi seg etter noen år. Da er de tom for penger. Det er simpelthen umulig å ta en rettferdig pris et nytt produkt.

Hvem vil vel kjøpe en syntetisk burger eller en el-bil hvis den er både dårligere og koster dobbelt så mye som de produktene den er ment å erstatte?

Det er her grønne fond og grønne selskaper blir så viktig. Riktig bruk av grønn risikokapital kan føre til mye bra innovasjon.

Da kan grønne selskaper drive med underskudd i noen år. Tilslutt vil de bli store nok til at de kan selge billigere og faktisk tjene penger på egenhånd.

Oppsummering om grønne fond

Grønne fond har ikke et klart definert innhold, men er en fellesbetegnelse på fond som hevder å utelukke investering i selskaper som påvirker kloden og samfunn i negativ retning.

Det finnes klassifiseringer og internasjonale standarder som en del grønne fond følger. For eksempel ESG og FN sine bærekraftsmål.

Grønnere fond kan bidra med verdifull risikokapital til innovativ grønn industri. Men hvis pengene også strømmer inn i dårlige grønne selskaper risikerer samfunnet et stort effektivitetstap.

Grønne fond kan kjøpes som indeksfond eller som svært spissede ETF fond.

Vil lese mer om fond?

Vi har samlet våre artikler om å tjene penger.

Utover det så anbefaler vi disse artiklene:

Var du med på den første oppturen i grønne fond? Eller ble du først med da nedturen kom kort tid etter? Hvordan tror du veien blir videre?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.