Slik blir du FIRE i Norge

Hjem » Livsstil » Slik blir du FIRE i Norge

FIRE i Norge brer om seg. Vi har latt oss inspirere av bloggere i USA og sett verdien av å gjøre noe tilsvarende her i landet.

FIRE står for Financial Independence, Retire Early. På norsk blir det Økonomisk uavhengighet, trappe ned tidlig.

Denne artikkelen tar for seg FIRE som fenomen. Hva det er og hvorfor det har blitt så populært.

Vi forklarer hvordan du kan rigge livet ditt for å oppnå FIRE.

Hva er FIRE?

Av de fire bokstavene i FIRE er det definitivt finansiell uavhengighet (FI) som får mest oppmerksomhet. Det skyldes at den komponenten er lik for alle. Å være økonomisk uavhengig er selve premisset for FIRE. Det må være tilstede.

Etter at du har oppnådd FI så varierer det veldig hva folk legger i RE. En tidlig pensjonisttilværelse er nemlig ikke noe mål for alle. 

FIRE er en sammenslåing av begrepene. Økonomisk uavhengighet + tidlig nedtrapping.

Noen trekker seg derimot aldri tilbake og jobber akkurat som før.

Andre fortsetter i en slag halvveis jobbsituasjon hvor de tar litt oppdrag i ny og ne. Litt for gøy og delvis fordi de vil ha litt mer penger.

Så er det den gruppen som går all inn. De kutter arbeid tvert og fortsetter tilværelsen med 100% kontroll over egne tid.

Så lenge du klarer å skape økonomisk uavhengighet så står du fritt til å gjøre hva du vil med tiden din. Det er akkurat dette som gjøre FIRE så attraktivt!

Hvorfor velger folk forskjellig FIRE i Norge?

Forskjellene i hvordan RE utføres er interessante. Fordi det sier noen om verdier og og interessene til de som er økonomisk uavhengige.

De som aldri klarer å slutte å arbeide har kanskje rytmen av arbeidsuken, og trangen til å gjøre noe, som en viktig del av sin personlighet.

Noen føler kanskje på utenforskap om de ikke bidrar i arbeidslivet.

Kanskje har de heller ikke så veldig sterke eksterne interesser og drivkrefter som trekker tid og oppmerksomhet bort fra arbeidet og til andre gjøremål.

Livet som FIRE må skapes før du blir FIRE

FIRE er derfor noe man ikke bør flykte til. FIRE krever mentalt mot og god forberedelse.

De som slutter helt å jobbe har plutselig en formidabel mengde tid som de må finne nytt innhold til.

De har store lerreter å male. Hver dag i flere tiår.

Den oppgaven kan føles overveldende hvis du ikke har en meningsfylt innhold til dagene.

Det er derfor det er så viktig at FIRE er noe som du oppnår som en videreføring av ditt tidligere liv.

Det er ikke noe som du rømmer til bare fordi du kjeder deg litt på jobben.

Hvordan kan du forbedre deg på FIRE i Norge? 

Retire Early (RE) delen må du skape allerede mens du arbeider.

Det er nemlig ikke noen magisk deilig innhold som fylles i skålen av tid bare fordi du slutter å arbeide hver mandag til fredag.

For mange vil det være verdifullt å forsøke et år med permisjon eller et år med 50% stilling før du blir FIRE i Norge.

Da får du muligheten til å kjenne på å ha mye mer tid enn vanlig.

Hver helg kan bli en langhelg og det skal ikke mange fridagene til før du har flere ukelange mini-ferier i løpet av året.

Noter ned dine erfaringer mens du øver deg på FIRE i Norge

Hvis du fører dagbok og skriver ned et par linjer hver dag så vil du etter noen måneder se et mønster. Har du gledet deg eller kjedet deg? Bruker du mer tid med favorittene fine eller mindre? Er du gladere og setter mer pris på livet enn før?

Det er viktig å være ærlig med seg selv i en sik dagbok. Det er bare gjennom ærlighet at dagboken vil hjelpe deg i fremtiden.

FIRE kan sammenlignes med å kaste seg ut i det ukjente uten at du vet hva som venter rett foran deg!

Klarer du å fylle den ekstra tiden du har fått tilgjengelig med noen som gir deg mer glede enn å gå på jobb?

Hvis du har stort utbytte av den ekstra tiden så er det veldig sannsynlig at FIRE er noe for deg.

Hvis du derimot har vært rastløs og kjedet deg store deler av tiden, så er det nok bedre å sikte mot finansiell uavhengighet (FI) og vente med RE til du er klar for det.

I mellomtiden er det viktig at du fyller livet ditt med aktiviteter som ville gjort RE mer meningsfylt.

RE kommer tilslutt til oss alle i form av pensjonisttilværelsen. Enten vi vil eller ikke.

Hvordan vet du om du har nok midler til å bli FIRE i Norge?

Den enkleste måten å sjekke om du har nok penger for FIRE er å bruke en tommelfingerregel. 

Den sier at du har behov for omtrent 300 ganger ditt månedlige forbruk. 

Gitt at du har 300 ganger forbruk investert til en avkastning som følger den globale indeksen.

Regelen gjør det veldig enkelt å beregne hvor stor formue du bør ha før du kan kalle deg finansielt uavhengig.

For hver 10 000 som du trenger å forbruke i fremtiden så trenger du 3 millioner ekstra med midler stående i din investerte formue.

Det betyr at forbruket ditt etter FIRE er helt avgjørende for hvor lang tid du vil bruke på å nå FIRE. Du vil når FIRE veldig mye raskere med et moderat forbruk etter FIRE.

Forbruke per måned etter FIREStørrelse på investert formue
5 0001,5 Millioner
10 0003 Millioner
15 0004,5 Millioner
20 0006 Millioner
25 0007,5 Millioner
30 0009 Millioner
40 00012 Millioner
50 00015 Millioner

Hvilke eksterne faktorer påvirker når du oppnår FIRE?

Flere faktorer er viktige. Vi vil gå gjennom dem under.

Hvis vi sammenligner FIRE i Norge med tilsvarende i USA så vil vi raskt se at det norske systemet i langt større grad premierer folk som arbeider.

Ved å holde en liten stilling etter FIRE, for eksempel 20%, så vil du betale veldig lite skatt. Samtidig som du fortsetter å tjene lønn, trygderettigheter og pensjon.

Vi starter med pensjon, som potensielt kan utgjøre mange kroner.

Pensjon

Pensjon spiller en birolle på veien mot FIRE. Vi vet av vi på et tidspunkt i Norge kommer til å få pensjonsutbetaling. Det vi ofte ikke vet er akkurat hvor mye. 

Reglene har endret seg ofte, og vil sikkert også gjøre det i fremtiden. 

Ordningen er under press  og alt tyder på at pensjonsordningene blir dårligere snarere enn bedre.

Beløpene vil tross alt sannsynligvis utgjøre kjærkomne friske innskudd til din investeringsportefølje når du er i sekstiårene.

Likevel planlegger mange som vil bli økonomisk uavhengig for en tilværelse hvor de ikke er avhengig av pensjon.

Skattenivå

En faktor som virker motsatt er skattenivået i Norge. Vi har en betydelig høyere skattesats i Norge enn i USA. Det gjør at vi må beregne litt annerledes enn de populære bloggerne fra USA. 

Vi må ta høyde for at nettogevinsten fra investeringene våre blir mindre når vi en gang i fremtiden skal høste av porteføljen.

Akkurat som for pensjon så endres også skattereglene. Faktisk er det mindre grad av enighet om skatt enn pensjon i Norge.

Det vil si at hvilken regjering vi har på tidspunktet du gjør store uttak, faktisk kan ha en del å si for hvor mye du må skatte av din investerte formue.

Heldigvis utjevnes denne forskjellen mellom FIRE i Norge og USA noe av pensjonsutbetalingen vi beskrev over. 

Totalt sett er det ikke sikkert vi kommer noe spesielt mye dårligere ut av det enn bloggerne i USA.

Utgifter til helse

I Norge vil vi fortsatt ha lave utgifter til helse selv etter at vi er FIRE.

Det er imidlertid viktig å være observant på at dette er avhengig av at du beholder medlemskapet i folketrygden.

Mange kjøper seg feriebolig i utlandet. Noen går over til å gradvis bosette seg der. Hvis du oppholder deg så mye i utlandet at du ikke lenger kvalifiserer til medlemskap i folketrygden så mister du rettighetene til det norske helsevesenet. 

Les mer om feriebolig i utlandet og om det å faktisk flytte til utlandet.

Du vil i stedet opparbeide deg helseretter i det nye landet du bor, men det er slett ikke sikkert at de er like gunstige som det vi er vant med i Norge.

Hvordan kan du spare for å bli FIRE i Norge?

For å oppnå FIRE så hjelper det veldig om du har skaffet deg et godt utgangspunkt.

Denne steg for steg guiden tar for seg en del del av de tingene som er med på å danne et svært godt grunnlag.

Kort sagt så handler det om å leve på litt mindre enn det de aller fleste av dine bekjente gjør. I stedet for å omfavne livsstilsinflasjon, omfavner du investeringer.

Alt som er til overs på forbrukskontoen bør du sette raskest mulig inn på kontoen for investeringer.

Hvis spareraten er høy nok og du gjentar i veldig mange måneder på rad, så vil du til slutt bli økonomisk uavhengig.

De enkleste måten å gjøre det på er for mange en automatisk månedlig spareavtale i globale indeksfond.

Hvis du har ferdigheter innenfor håndverk, eiendom eller finans så kan du nå FIRE fortere om du klarer å investere i aktiva som gir en høyere avkastning enn globale indeksfond.

Eiendom er av den grunn attraktivt.

Både fordi det er mulig og risikabelt å gire opp investeringene for ytterligere gevinst. Men også fordi eiendom og utleie er lett å tilpasse situasjoner hvor inflasjon øker kostandene.

Slik investerer du i eiendom. Husk at du kan spare svært mye penger og i praksis gi deg selv en svært god timelønn om du lærer deg å utføre mange av de oppgavene som du tidligere måtte hyre inn snekker for å gjøre.

Kort ned tiden det tar å bli FIRE i Norge

En av metodene som kan korte ned veien til FIRE er å skape ekstra inntektsstrømmer mens du arbeider for å nå målet om økonomisk uavhengighet.

Det skal ikke så mye til og effekten er formidabel!

Hvis du skaffer deg en fast ekstra inntekt på 5000 kroner per måned så tilsvarer det den samme månedlige utbetaling som du ville fått av en investert formue på 1,5 millioner kroner.

Det betyr at faste stabile og passive inntekter er en kjempestor fordel i racet for å bli FI.

Effekten blir omtrent den samme om du har mulighet til å ta svært godt betalte konsulentoppdrag eller om du driver en tjeneste passivt som hver måned bringer inn en fast liten ekstra inntekt. 

Her er mulighetene uendelige. Nettsider, salg, nettbutikker, utleie og lignende er lett å komme i gang med. Det er også svært mange muligheter for å tjene penger på nett.

Et eksempel er Matched Betting. Det er ikke passivt, men svært godt betalt per time. Slik sett har det kanskje flere likhetstrekk med svært godt betalte konsulentoppdrag.

Utnytt geografiske forskjeller når du er FIRE i Norge

En annen måte å korte ned tiden til FIRE er å leve deler av året i et område med lavere prisnivå enn Norge. 

Det skal ikke så mye til å finne steder rundt om i verden som er både billigere og har bedre vær enn det vi har i Norge. 

Mange har tenkt den tanken allerede og det er derfor vi ser at det har oppstått store norske bosettinger i Spania spesielt, men også i Thailand og Brasil.

Flere land vil sikkert komme etter. Spesielt i Tyrkia har flere nordmenn det siste tiåret investert i sommerhus fordi kostnadene er så utrolig mye lavere enn i Norge. Nå som valutaen i Tyrkia mer eller mindre har falt sammen, har forskjellene faktisk bare økt.

Når denne generasjonen blir eldre vil vi nok se at flere bosetter seg hele eller deler av året i sommerhusene i Tyrkia.

Ved å kombinere den beste årstiden her i Norge, sammen med langtidsleie i et mer gjestmildt klima, kan du oppleve det beste av to verdener. 

Les mer om 7 utrolig flotte og billige ferieland i Europa.

Dessuten kan du attpåtil med god planlegging tjene penger på bytte bosted.

Utleie av to boliger mens du pendler mellom to land

Hvis du er en av de som har kjøpt sommerhus i Sør Europa eller et annet sted hvor det er et godt utleiemarked, så kan du veksle mellom å bo i Norge i Sør Europa. 

Mens du bor i Norge, leier du ut i Sør Europa. Når det er sesong for å bo i Sør Europa så kan du leie ut boligen din i Norge. 

Det har blitt både billig og enkelt å få et byrå til å tilrettelegge for utleie mens du selv nyter livet i sørlige strøk. 

Les mer om å leie ut boligen.

Dette er selvsagt ikke helt uproblematisk og det kommer med noen ulemper. Men om du lever et ganske minimalistisk liv så kan det absolutt la seg gjøre. 

Fordelene er formidable

Hvis du får det til så er nemlig fordelen med en slik ordning formidabel. Hør bare her! Verdien av å leie ut i Norge vil gi omtrent det doble i kjøpekraft i Sør Europa! 

Det er derfor en svært smart måte å utnytte geografiske kostnadsforskjeller på.

Hvis du ønsker å lese mer om hvordan du skal utnytte geografiske forskjeller, så kan du lese på disse sidene for mer informasjon.

Statistisk sentralbyrå viser oppdatert offisiell informasjon om hvor store forskjellene er i EU og Europa.

Numbeo viser brukerdata fra hele verden og er nok adskillig mer nøyaktig. Dette fordi den tar høyde for de faktisk opplevde forskjellen fra de som faktisk opplever de i dagliglivet.

Friår som viser hver lite det faktisk koster å reise et helt. Slik pakker du sekken for en reise som ryggsekkturist.

Oppsummering om FIRE i Norge

FIRE står for Financial Independence, Retire Early.

Betegnelsen ble først populær i en bevegelse i USA som søkte frihet fra det hektiske livet. Det ble for mange lange dager på kontoret og de lange reisene til og fra gjorde det hele enda verre.

Feriedager og helligdager var få. Selv fødselspermisjon og permisjonsordninger var minimale.

De fikk nok av stresset og ville kjøpe tilbake sin egen tid. Med det skapte de FIRE bevegelsen.

For å eie din egen tid så må du investere en finansiell formue som er stor nok til at du kan betale deg selv månedlig lønn på linje med ditt behov.

Du trenger å spare opp 300 ganger ditt månedlige forbruk etter FIRE.

Hvis du klarer deg med moderat forbruk så tar veien til FIRE kortere tid. Enda raskere går det hvis du klarer å sette opp parallelle passive inntektsstrømmer som hver måned bistår deg med ekstra passive inntekter.

Selv så lite som 5000 kroner i passiv månedlig inntekt er like verdifull som halvannen million kroner investert i globale indeksfond.

For å sikre deg mot ustabile tider i aksjemarkedet er det noen som liker å fordele sin investerte portefølje mellom aksjefond og utleie av leiligheter.

Les mer om hvordan du kan tjene penger til å nå FIRE!

Er du på vei til å blir økonomisk uavhengig og dermed FIRE i Norge? Fortell gjerne om dine erfaringer i feltet under!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.